Cristian Lima, Direktør

Cristian Lima arbejder særligt med:

  • Udvikling af lederskab og ledelse
  • Organisering af partnerskaber & innovationsprocesser
  • Implementering af organisatoriske forandringer
  • Organisere processer og workflow
  • Organisatorisk tilgang til psykisk arbejdsmiljø
  • Executive Coaching

 

Erhvervskarriere

2008 – nu
Direktør i HR7

2003 – 2008
Selvstændig virksomhed, Cristian Lima Kommunikation / Organisation / Ledelse: Udviklingsforløb for enkeltpersoner, grupper og organisationer.

1997 – 2003
Chef i forvaltningsafdelingen ”Børne- og Borgerrådgivningen”, Græsted-Gilleleje Kommune

1996 – 1997
Chefkonsulent i Dansk Industri, afdelingen for Ledelses- og Produktivitetsudvikling

1995 – 1996
Chefkonsulent ved Center for Lederudvikling, Dansk Arbejdsgiverforening

1994 – 1995
Seniorkonsulent for Europæisk Center for Kompetenceanalyse

1994 – 1995
Projektleder på udviklingen af TI TRIN, en længerevarende efteruddannelse for institutionsledere

1990 – 1994
Konsulent i Kursus- og Organisationsafdelingen i BUPL

Uddannelse

Cand.psych. fra Københavns Universitet

Udvalgte publikationer

Hviid, P. & Lima, C.: ”Pædagogik, evaluering og evalueringsubehag”, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 48,2. 2011

Lima, C.: ”Diskurser og interessevaretagelse i et kommunalt landskab under forandring”, VERA, 36, Pædagogik og Kommunalreformen. 2006.

Lima, C.: ”Kommunikation, Organisation og Ledelse” (2. reviderede udgave). 2005. Hans Reitzels Forlag.

Lima, C.: “Ledelse af medarbejdere”. I Mønsted & Poulfelt (ed.): Spørgsmål om Ledelse. 1997. Samfundslitteratur.

Testcertificering

Saville Consultings produkter (Wave, Analysis Aptitude)