Executive coaching

Har du brug for et fortroligt, neutralt og kvalificeret rum til at arbejde med de mest komplekse udfordringer?

HR7 arbejder med chefer på højt niveau om både strategiske og taktiske udfordringer, med indflydelsesoptimering og med relationer i og uden for egen organisering.

Vi tilbyder også en mulighed for at se på egne måder at gå til opgaver, beslutninger og relationer, og hvordan der kan arbejdes med at udvikle og supplere med mere adækvate personlige strategier.

Executive Coaching tilbydes af erhvervspsykologer, der alle har en chefbaggrund og har en dyb forankret forretnings- og organisationsforståelse.

Topchefen vil ofte have brug for stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af et forløb. Kontakt os for nærmere aftale.

Kontakt:

Annette Larsen, Koordinator
al@hr7.dk
+45 3175 9795

Mere information?