Individuelle coachingforløb

Coaching og sparring er en værdiskabende og relevant løsning ved en række forskellige behov:

  • ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer
  • samarbejdsrelationer som opleves frustrerende eller uproduktive
  • håndtering af præstationskrav
  • håndtering af ledelsesmæssige, organisatoriske og personlige dilemmaer
  • oplevelse af manglende energi, frustration eller motivation
  • ønske om personlig og professionel udvikling og indsigt

Karrierecoaching kan imødekomme behov for afklaring og reorientering i karriere eller arbejdsliv.

Ved stress- og krisereaktioner er en hurtig og målrettet indsats nøglen til genopretning af balancen samt styrkelse af robusthed over for forhold, som opleves stressende.

Fordele

Sammenlignet med andre arbejdsformer rummer coaching og sparring nogle klare fordele. Forløbet er målrettet – og gennem løbende tilretning – til stadighed rettet mod relevante temaer. I kombination med den fleksible tilrettelæggelse i forhold til omfang og hyppighed af samtaler gør dette coaching og sparring til en tidseffektiv løsning.

Form

Samtaler med erhvervspsykolog, hvor antal og hyppighed aftales individuelt. Der er mulighed for køb af klippekort samt tilkøb af erhvervspsykologiske test. Det kan f.eks. være persontesten Wave, typeindikatoren MBTI, en 360-undersøgelse eller et karriereværktøj som Decision Dynamics Career View.

Målgruppe

Topledere, ledere, projektledere og nøglemedarbejdere.

Kontakt:

Annette Larsen, Koordinator
al@hr7.dk
+45 3175 9795

Mere information?