Kurser & Undervisning

Når strategien ændrer sig, og visionen skal revitaliseres, rettes blikket mod udvikling af ledelse og ledere i organisationen. Gennem målrettede udviklings- og uddannelsesforløb påvirker virksomheder adfærden, gøder passionen, undersøger relationen, styrker kulturen, udfordrer konventionerne og åbner nye perspektiver.

Vores grundlæggende holdning er, at udvikling og uddannelse skal være rettet mod konkrete mål, opleves relevant, og på en og samme tid være forankret i personen og virksomheden.

Derfor har HR7 udviklet en proces der sikrer kvaliteten for alle forløb, vi gennemfører. En proces der sikrer, at det enkelte forløb udvikles på baggrund af en grundig strategisk kompetenceanalyse. Her afdækkes virksomhedens strategiske kompetencebehov, virksomhedskulturen undersøges og målgruppen beskrives. På den måde sikrer vi, at der sættes klare og evaluerbare udviklings- og uddannelsesmål for hvert forløb. Processens kan understøttes af et gennemprøvet effektmålingssystem.

I HR7 har vi stor erfaring med at udvikle ledere på alle niveauer, primært i organisationstilpassede udviklings- og uddannelsesforløb. Således har vi tilpasset uddannelser til hele ledelsesniveauer i nogle af Danmarks største organisationer og virksomheder.

Her er nogle af de kurser, workshops og undervisningsforløb, vi kan tilbyde:

 • AFKLARINGSFORLØB FOR LEDERASPIRANTER På dette forløb får deltagerne, ud over en række ledelsesværktøjer, mulighed for at komme til en personlig afklaring af, om de overhovedet egner sig til eller ønsker at være leder.
  LÆS MERE HER
 • KOMPETENCEAFKLARING FOR LEDERE Vi skræddersyr forløbet, så indholdet retter sig imod de mest centrale kompetencer for ledere i netop jeres virksomhed.
  LÆS MERE HER
 • STRESS- OG KRISEHÅNDTERING Mennesker, der arbejder med mennesker, møder af og til kollegaer, medarbejdere og kunder, der er belastet af stress eller direkte er i krise
  LÆS MERE HER
 • KARRIEREAFKLARING FOR SPECIALISTER (SKARP) SKARP stiller skarpt på, hvad der motiverer, engagerer og skaber udfordringer for højt uddannede specialister og på, hvordan man integrerer og synliggør faglig og personlig udvikling i organisationen.
  LÆS MERE HER