Det mener kunderne

I vores seneste kundeanalyse stillede vi bl.a. spørgsmålet:

Hvordan differentierer HR7 sig i forhold til andre konsulentfirmaer?

 

Her er nogle af de svar, vi modtog:

  • Specielt på det strategiske niveau
  • I dialogen med kunden og forståelse af kunden
  • Man bliver kastet lidt for løverne, men så hjælper de med at beskrive problematikkerne og definere dagsorden
  • Det personlige kendskab, føler det er en god ven, opfører sig som de reelt er interesseret i forholdene
  • Primært ved den personlige tillidsrelation, og at de forstår virksomheden
  • De har kundefokus og er gode til at afkode kundens behov

TESTIMONIALS

”Lene Thomsen fra HR7 var tovholder og sørgede for at der var fremdrift i forløbet. Det lyder måske lidt kedeligt, men at have en der holder jer til ilden og stiller de kritiske spørgsmål i en travl hverdag, kan det være mange penge værd. Hun var med til holde momentum og gøre det nærværende. Det har udviklet medarbejderen og rykket ham enormt, og han er stadig topmotiveret. Efter det her forløb står vi nu med et super stærkt samarbejde.”
(om Individuel Ledelsesudvikling)
Mads Friis, Kommerciel direktør, McDonald's Danmark
”I ledelsen vil vi rigtig gerne gøre noget ved arbejdsbelastningen, men vi kan ikke gøre det alene. Vi er afhængige af, at det sker i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere, og at vi i fællesskab bliver klogere på, hvordan vi på både individ-, team- og organisationsniveau navigerer i det fleksible, grænseløse arbejdsliv, som er et vilkår i en global virksomhed som vores”.
(Om workshop om selvledelse)

Marianne Weile, Director of Patents & Licensing , Novozymes
“Man er som leder ikke i tvivl om, at processen er i gode hænder. Når man har arbejdet sammen med HR7, ved man, at de arbejder for ledelse og for at give den løste opgave tilbage til lederen, så det er til at gå til.”
(Om Interim ledelse)
Elly Mørkeberg, Familiechef, Allerød Kommune
“Det har været en positiv oplevelse at arbejde med HR7 i forbindelse med at arrangere et velbesøgt fyraftensmøde mellem psykologer og arkitekter. HR7 har været opsøgende, initiativrige og hurtige til at levere”, fortæller n, der har koordineret eventet.”
(Om event vedrørende bæredygtighedspsykologi og arkitektur)
Martin Yhlén, Projektleder, Arkitektforeningen
“Førlederprogrammet giver nogle indikationer af mulighederne for at finde lederne i egne rækker. Det særlige ved dette program er, at fokus ligger meget på den personlige afklaring. Det er ikke nok, at man som medarbejder har vist interesse og evne for ledelse. Man bliver udfordret på den dybereliggende motivation for at vælge ledelse som karrierevej”.
(Om førlederforløb)
Per S. Trudslev, Skoleleder, Vibenhus Skole, Københavns Kommune, BUF
”Vi har fået mere ud af det her forløb, end jeg havde forventet. Jeg har været mange af denne slags forløb igennem, men ofte kommer sådan nogle teambuildingsforløb til at handle om, noget der skal ske ’om et eller andet stykke tid’, som så ikke sker, fordi man har glemt det, inden man kom derhen. Det her forløb har grebet mere direkte ind i vores hverdag, og det har virkelig været noget, vi har kunnet bruge.”
(Om teamudviklingsforløb med testværktøjet Wave Teamroller)
Helle Postholm, Skoleleder, Sankt Helene Skole, Gribskov Kommune
“Det var en lærerig oplevelse, at havde Malaika fra HR7 på besøg på Kofoeds Skole. Mest af alt det fik os til at tænke over, hvad bæredygtighed egentlig er – både som overordnet begreb, men også hvordan vi agerer mere bæredygtigt i hverdagen. Da jeg kom hjem og skulle vaske tøj, sørgede jeg i hvert fald for, at fylde min vaskemaskine mest muligt og vaske tøjet ved færrest mulige grader. Og det har jeg tænkt mig at blive ved med fremover.”
(Om Thinkshop vedr. Bæredygtighed og Psykologi)
Daniel Vedsted, Kommunikation & Fundraising, Kofoed Skole