Coronavirus COVID-19

I forbindelse med coronaepidemien tilbyder vi at gennemføre alle individuelle coachingsamtaler, rådgivningssamtaler og andre møder over telefon, på Skype, eller gennem andre sikre elektroniske løsninger.
Gruppemøder, konsultation eller andre gruppeaktiviteter gennemføres så vidt det er muligt også gennem Skype eller ved telefonmøder.

For at aftale nærmere kontakt HR7 på telefon: 31759795 eller på mail al@hr7.dk

Kursusforløb

Kursusforløb

Kompetenceudvikling

Organisationer udvikles og forandres konstant. Dermed bliver kravet til medarbejdernes kompetencer også ændret. Opgaven medarbejderne engang blev ansat til, ser nu anderledes ud og kræver andre kompetencer. Organisationer må sørge for, at den øgede omskiftelighed går hånd i hånd med medarbejdernes kompetencer til at løfte disse ændrede opgaver og krav.

Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelser er helt central, når opgaver og kompetencerne til at løfte dem skal udvikles.

Lige nu udbyder vi:

Medarbejderen som professionel kommunikatør  –

Kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejdere

Læs mere her: