Coronavirus COVID-19

I forbindelse med coronaepidemien tilbyder vi at gennemføre alle individuelle coachingsamtaler, rådgivningssamtaler og andre møder over telefon, på Skype, eller gennem andre sikre elektroniske løsninger.
Gruppemøder, konsultation eller andre gruppeaktiviteter gennemføres så vidt det er muligt også gennem Skype eller ved telefonmøder.

For at aftale nærmere kontakt HR7 på telefon: 31759795 eller på mail al@hr7.dk

Elsebeth Melgaard

Associeret Chefkonsulent

+45 20 94 46 68 em@hr7.dk

Elsebeth Melgaard arbejder særligt med:

  • Coaching af ledere, grupper af ledere og medarbejdere
  • Sparring i forbindelse med kompetenceafklaring og kompetenceudvikling blandt fagprofessionelle
  • Facilitering af ændringsprocesser og udviklingsprocesser

Erhvervskarriere

Associeret chefkonsulent

HR7 (2019- )

Censor i almen pædagogik
Universiteterne i Danmark (2014- )

Forretningsdirektør for den fusionerede Social- og Sundhedsskole i Region Hovedstaden
SOSU H (2018- 2019)

Direktør for selvejende erhvervsuddannelsesinstitution
SOSU C (2007-2018)

Skoleleder for Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt
(2002-2006)

Ekstern underviser i Kompetenceudvikling og læring for fagprofessionelle
Danmarks Sygeplejerske Højskole (1996-2001)

Uddannelseschef for Udviklings- og Uddannelsesafdelingen
Bispebjerg Hospital (1995-2002)

Klinisk oversygeplejerske ved Geriatrisk afdeling
Bispebjerg Hospital (1992-1995)

Ledende oversygeplejerske ved Akut kirurgisk modtagerafdeling
Bispebjerg Hospital (1991-1991)

Sygeplejelærer
Bispebjerg Sygeplejeskole (1988-1990)

Sygeplejerske
Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital (1983-1988)

 

Uddannelse

Socialkonstruktionistisk uddannelse for ledere og konsulenter – Haslebo og Partnere (2013)

2-årig Organisationspsykologiske uddannelse OPU – Institut for Gruppeanalyse (2006)

Cand.pæd. i Almen pædagogik med særligt henblik på voksenpædagogik – Danmarks Lærerhøjskole (1999)

Sygeplejerske – Bispebjerg Sygeplejeskole (1983)

Bifag i samfundsfag – Københavns Universitet (1979)