Organisation & Forretningsudvikling

Udvikling og innovation af forretning i en kompleks virkelighed er erhvervspsykologiens og HR7’s kerneområde.

For os er forretningsudvikling at svare på menneskers behov, interesse og passion, som kunder på et marked, del af et samfund, ansatte i en organisation, deltagere i et team eller borgere i en offentlighed.

Svarene kommer blandt andet til udtryk som nye produkter og serviceydelser, strategi- og organisationsudvikling, udvikling af værdier, håndtering af konflikter og problemløsning, udvikling af samarbejdsprocesser, samt branding og kommunikation,

HR7s fokus er på, hvordan vi understøtter organisationer, virksomheder og teams i at skabe gode og bæredygtige løsninger på de spørgsmål, der er vigtige for dem.

Vi samler professionelle konsulenter omkring aktiviteter, der skaber handlekraft og værdi for mennesker og organisationer i en kompleks verden. Med det mantra at det aldrig må handle om at reducere kompleksiteten, men at gøres vores kunder bedre i stand til håndtere den.

Her er noget af det, vi kan tilbyde:

 • BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING Bæredygtig forretning er fremtidens værdiskaber for virksomheder. Derfor skal bæredygtighed fra starten integreres i forretningens mål og fokus skal være på forretning, som både er profitabel og bæredygtig.
  LÆS MERE HER
 • TEAMUDVIKLING Har lederteamet brug for at lære hinanden bedre at kende, se hinanden på nye måder og tale om dynamikkerne i teamet ud fra en fælles referenceramme?
  LÆS MERE HER
 • LEDELSESUDVIKLING
  Interim ledelse, selvledelse, og unik lederudvikling.
  LÆS MERE HER
 • KONFLIKTHÅNDTERING Nogle konflikter er destruktive, mens andre er konstruktive og kan indgå i menneskers og organisationers udvikling. Selv om tankerne om konflikter har ændret sig, har mange mennesker stadig et udtalt ubehag ved at arbejde målrettet med konfliktstof.
  LÆS MERE HER
 • HR JURA OG SUPPORT Mange af de ledere HR7 har kontakt med, oplever løbende udfordringer med HR-udvikling eller personalejura, og vi har haft gensidigt udbytte af at kunnet rådgive vore kunder om håndtering af svære personalesager, afskedigelsesforløb m.m.
  LÆS MERE HER