Supervision af teams

Supervision handler om at skabe en proces for koordination og udvikling mellem teamets medlemmer om den aktuelle opgave. Supervision er således på den enkeltes og gruppens anliggende, og for HR7 handler det om, at balancere arbejdet på en måde der er produktiv for alle hjørner af opgaven.

I HR7 er koordination og udvikling to sider af samme sag; systematisk dialog og refleksion koordineres i supervisionen mellem tanker, følelser, reaktioner og handlinger hos teamets medlemmer om konkrete situationer i hverdagen. Udviklingen sker gennem refleksionen i mellemrummene og forskellene mellem teamets medlemmer. Her skabes grundlaget for udviklingen den enkelte og gruppen omkring opgaven.

Supervisionsteamet består af psykologer, der kan arbejde med supervision på sager om faglig udvikling og organisatoriske processer såsom værdiafklaring, procesbeskrivelser, afdækning af kerneopgaver osv.

Kontakt:

Annette Larsen, Koordinator
al@hr7.dk
+45 3175 9795