Team Virksomheder på det sociale område

Cristian Lima
Erhvervspsykolog

Cristian Lima arbejder særligt med:

 • Udvikling af lederskab og ledelse
 • Organisering af partnerskaber & innovationsprocesser
 • Implementering af organisatoriske forandringer
 • Organisere processer og workflow
 • Organisatorisk tilgang til psykisk arbejdsmiljø
 • Executive Coaching

 

Erhvervskarriere

2008 – nu
Direktør i HR7

2003 – 2008
Selvstændig virksomhed, Cristian Lima Kommunikation / Organisation / Ledelse: Udviklingsforløb for enkeltpersoner, grupper og organisationer.

1997 – 2003
Chef i forvaltningsafdelingen ”Børne- og Borgerrådgivningen”, Græsted-Gilleleje Kommune

1996 – 1997
Chefkonsulent i Dansk Industri, afdelingen for Ledelses- og Produktivitetsudvikling

1995 – 1996
Chefkonsulent ved Center for Lederudvikling, Dansk Arbejdsgiverforening

1994 – 1995
Seniorkonsulent for Europæisk Center for Kompetenceanalyse

1994 – 1995
Projektleder på udviklingen af TI TRIN, en længerevarende efteruddannelse for institutionsledere

1990 – 1994
Konsulent i Kursus- og Organisationsafdelingen i BUPL

Uddannelse

Cand.psych. fra Københavns Universitet

Udvalgte publikationer

Hviid, P. & Lima, C.: ”Pædagogik, evaluering og evalueringsubehag”, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 48,2. 2011

Lima, C.: ”Diskurser og interessevaretagelse i et kommunalt landskab under forandring”, VERA, 36, Pædagogik og Kommunalreformen. 2006.

Lima, C.: ”Kommunikation, Organisation og Ledelse” (2. reviderede udgave). 2005. Hans Reitzels Forlag.

Lima, C.: “Ledelse af medarbejdere”. I Mønsted & Poulfelt (ed.): Spørgsmål om Ledelse. 1997. Samfundslitteratur.

Rudolf Kjeldsen
Erhvervspsykolog

Rudolf Kjeldsen arbejder særligt med:

 • Organisering og ledelse af selvledende medarbejdere i videnstunge virksomheder
 • Lederuddannelse og udvikling
 • Klima- og trivselsmålinger
 • Coaching og terapiforløb på kognitivt og eksistentielt grundlag
 • Supervision på sager og teamsamarbejde
 • Uddannelse af personale i krisehåndtering

 

Erhvervskarriere

2007 – nu
Direktør i HR7

2003 – 2006
Sektionschef i TDC, Koncern HR

1997 – 2003
Selvstændig erhvervspsykologisk konsulent i rudolfK

2000 – 2003
Faglig leder af Revacentret i København, Håndværks- og Industrigruppen

1997 – 2000
Psykolog, Rødovre Kommunes familiebehandlergruppe

1996 – 1997
Uddannelseskonsulent på Forsikringshøjskolen

1993 – 1996
Underviser i AOF hovedstaden, Inspirationskurser for arbejdsløse

1992 – 1995
Miljøterapeut, Kalleruphus Psykologiske bo- og behandlingscenter

Uddannelse

1996
Cand. psych. fra Københavns Universitet

2002
Autoriseret af Psykolognævnet

2005
Certificeret i Psychological Coaching, Center for Coaching, London

Udvalgte publikationer

Kjeldsen, Rudolf & Smith, Kasper Assing (2004):”Kognitiv Coaching – bag enhver stor følelse står en tanke”, Erhvervspsykologi nr. 4, 2004

Kjeldsen, Rudolf & Toft, Jesper B. (2004):”Kompetencen at kunne beskrive en kompetence”, udgivet på TDC’s leder intranet

May Hyldkrog
Cand.jur.

May Hyldkrog er uddannet jurist, med fokus på HR-, overenskomst-, og personalejuridiske forhold. May løser konsulentopgaver indenfor:

 • Personalejuridiske problemstillinger og arbejdsret
 • Test ved rekruttering, 360 graders og individuel coaching
 • Implementering af organisatoriske forandringer
 • Organisere processer og workflow
 • Udvikle og effektivisere processer, workflow og personalepolitikker
 • Projektledelse og proceskonsultation

 

Erhvervskarriere

2013 – nu
Chefkonsulent i HR7

2011 – 2013 

Sektionsleder, Rigspolitiet, Koncern HR.

2008 – 2011
HR-business Partner/Chefkonsulent, Forsvarets Personeltjeneste

2003 – 2008
HR konsulent, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Koncern HR/departementet

2001- 2003
Chef for byrådssekretariat og personalefunktion, Sorø Kommune

1996- 2001
Fuldmægtig, Miljø- og Energiministeriet, Energistyrelsen

1992 – 1996
Jurist, Dansk Flygtningehjælp, København

1991 – 1992
FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR: JPO Protection Officer, udstationeret i en flygtningelejr i Indonesien

 

Uddannelse

1990
Cand.jur. fra Århus Universitet

2008
Strategisk HR-partner/DTI

2015
Professional Certificate in Coaching / Henley Business School, Reading University, U.K.

 

Eksterne konsulenter

Henning Nilausen
Cand. Scient. Adm.

Henning er en erfaren topleder og konsulent med mere end 30 års professionel erfaring fra staten, kommunerne og privat sektor, hvor han har arbejdet med politikudvikling og effektivisering.

Henning har omfattende praktisk erfaring med offentligt-privat samarbejde (OPS) og design, udvikling og drift af service kontrakter og partnerskaber, herunder udviklingspartnerskaber (OPI). Aktuelt rådgiver Henning bl.a. kommuner og private om markedsorientering, konkurrenceudsættelse og udarbejdelse af konkrete tilbud på opgaver. Henning har indsigt i OPS og OPI fra såvel kommunalt som privat perspektiv.

Henning var som vicekommunaldirektør i Græsted-Gilleleje Kommune hovedansvarlig for udvikling af et af de første udviklingspartnerskaber i Danmark i 2005. I regi af den daværende forening Momentum i Scion DTU var Henning en drivende kraft i arbejdet for netværket Bedre Partnerskaber, som bl.a. gennemførte en række seminar og konferenceaktiviteter samt uddannelse i partnerskabsmetoder.

Henning har været censor siden 1995 ved Cand.Scient.Pol. og Cand.Scient.Adm. uddannelserne ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Århus Universitet, Ålborg Universitet og Roskilde Universitet. Ydermere er han censor ved Copenhagen Business School.

Uddannelse

Cand. Scient. Adm., Roskilde Universitetscenter

Erhvervserfaring

2010 – nu: Direktør, Nilausen Consult. Se: www.nilausenconsult.dk 

2010 – 2011: Institut for Menneskerettigheder, udstationeret i Malawi som Chief Technical Advisor med placering i Office of the President and Cabinet.

2003 – 2010: Græsted-Gilleleje og Gribskov Kommune, Vicekommunaldirektør

1999 – 2003: Center for administration og koncernstyring, Kontorchef i Socialministeriet

1999: Rambøll International, Senior Consultant

1996 – 1999: Finansministeriet, Økonomistyrelsen, Chefkonsulent

1990 – 1996: PLS Consult (nu Rambøll Management), Afdelingschef

1988 – 1990: PKA, Økonomisk sekretariat, Konsulent

1986 – 1988: Finansministeriet, Administrationsdepartementet, Fuldmægtig

 

Signe Riedel
Cand.scient.pol.

Signe har indgående kendskab til og erfaring fra hele den kommunale organisations arbejdsfelt – fra yderste driftsenheder, over stabs- og støttefunktioner, til den øverste administrative såvel som politiske ledelse.

Signe arbejder ud fra en stærk helhedsorienteret tilgang med fokus på organisationens samlede strategiske kompetence og nødvendigheden af organisatorisk sammenhængskraft for at kunne løfte effektiv og med høj kvalitet.

Både konkrete udbudsprocesser, fra start til slut, samt den kritiske implementering og driftsfase er erfaringer Signe har med sig. Endvidere har Signe arbejdet med udvikling af decentrale virksomheder – sociale tilbud, dagtilbud, skoler, tandpleje mv. hen i mod øget grad af professionalisme. Som chef for sociale tilbud efter strukturreformen har hun arbejdet fokuseret med omstilling af disse til en markedsorienteret styringsramme og efter en helhedsorienteret virksomhedsmodel.

Uddannelse

Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 – nu: SiRi-C, Konsulent og rådgiver, selvstændig virksomhed

2013 – 2014: Gribskov Kommune, Centerchef for Center for Børn & Unge

2011 – 2012: Gribskov Kommune, Afdelingschef Børne- og Familierådgivningen samt tværgående støttefunktioner på Børne- & Ungeområdet

2006 – 2011: Gribskov Kommune, Afdelingschef for Virksomhedsdrift

2002 – 2005: Græsted-Gilleleje Kommune, Intern konsulent