Coronavirus COVID-19

I forbindelse med coronaepidemien tilbyder vi at gennemføre alle individuelle coachingsamtaler, rådgivningssamtaler og andre møder over telefon, på Skype, eller gennem andre sikre elektroniske løsninger.
Gruppemøder, konsultation eller andre gruppeaktiviteter gennemføres så vidt det er muligt også gennem Skype eller ved telefonmøder.

For at aftale nærmere kontakt HR7 på telefon: 31759795 eller på mail al@hr7.dk

Udvikling af ledelsesteam

Udvikling af ledelsesteam

Med den rette udvikling af jeres ledelsesteam får I mulighed for lære hinanden bedre at kende, se hinanden på nye måder og tale om dynamikkerne i teamet ud fra en fælles referenceramme.

Udvikling af ledelsesteam i komplekse organiseringer

Det er et grundvilkår, at vi er kastet ind i sammenhænge, hvor vi er afhængige af andre – og andre er afhængige af os. I moderne komplekse organiseringer med store gensidige afhængigheder er teamet det sted, hvor vi skal lykkes.

Teams er både en kilde til høj produktivitet og intens arbejdsglæde – men det er også en udfordrende og kompleks organisering af at arbejde i.

Udvikling af ledelsesteam

Der kan være behov for fokus på teamudvikling, når ledelsesteamet arbejder med:

  • Målsætningsprocesser og udvikling af retning for organisationens udvikling
  • Udvikling og justering af teamets koordineringsprocesser
  • Alignment af værdier og grundlæggende antagelser, og sikring af commitment
  • Forventningsafstemning if. til opgaver, rolle og ansvar
  • Etablering af effektive feedback- og evalueringsprocesser
  • Onbording af nye teammedlemmer
  • Produktiv håndtering af uenigheder og konflikter

Teambuilding

Kendskab til hinanden og positive energigivende oplevelser i fællesskab er med til at opbygge den professionelle tillid i teamet.

Teambuilding er derfor en investering i den sociale kapital, der skal gøre teamet i stand til at levere både i den daglige praksis og i de helt uforudsigelige situationer.

Teambuildingsaktiviteter har til formål at øge teamets indsigt i hinandens mønstre, roller og arbejdsstile. Aktiviteterne kan bl.a. inkludere:

  • Test og profilering af de enkelte teammedlemmer og gruppen
  • Fælles eksperimenter og prøvehandlinger, der udfordrer og spejler teamets dynamik
  • Meningsskabende og refleksive dialog- og samtaleforløb med teamet

HR7 Ledelsesudviklingsteam

I HR7 sikres kvaliteten af arbejdet med ledelsesgrupper af HR7 ledelsesudviklingsteam.

Teamet har til opgave at sikre, at processer og metoder sker forsvarligt og i overensstemmelse med akademiske og psykologfaglige standarter.

HR7 Ledelsesudviklingsteam løser i samarbejde større opgaver i organisationer.

Ledelsesudviklingsteam er: Lene Thomsen, Cristian Lima, Rudolf Kjeldsen og Thomas Rosenberg.