Udvikling af organisering og ledelseskapacitet

Matcher vores organisering de udfordringer vores virksomhed står over for?
Har vi den fornødne ledelseskraft til at skabe det momentum, vores organisation har brug for?

I moderne organisationer og virksomheder er det afgørende at arbejde med udvikling af organisering, leadership og virksomhedens kapacitet til at gennemføre og eksekvere, som én bevægelse.

HR7 bidrager der hvor virksomhedens egne praksisser og måder at arbejde med forandring og ledelse, ikke er tilstrækkelig til at skabe de ønskede effekter.

Vi tilbyder en lang række forskellige indsatser, der går fra at yde egentlig ledelsessupport til at arbejde med strukturer og processer i virksomheden.

Læs nedenfor om ydelser som selvledelse og hjælp til ledelse af selvledende medarbejder og interim ledelse.

Kontakt:

Cristian Lima
cli@hr7.dk
+45 2212 1755

Rudolf Kjeldsen
rk@hr7.dk
+45 2264 5612

Ledelse af selvledelse

Er din organisation også selvledende?

80 procent af danske virksomheder betegner deres organisering som baseret på selvledelse. Kravet om at lede egen opgaveløsning i en kompleks virkelighed betyder en efterspørgsel på mere ledelse – og ikke mindre ledelse. Men en anderledes ledelse, der balancerer fokus på resultatskabelse, kunnen og passion.

HR7 hjælper med at skabe løsninger for virksomheder, afdelinger og teams, der gør det muligt at balancere fokus mellem ledelse og medarbejder, når selvledelse er et vilkår.

Mere information?

Hent produktark (PDF) her.

Selvledelse i Novozymes

HR7 har gennemført flere workshops i Novozymes om selvledelse og ledelse af selvledelse. I denne artikel udtaler ansatte og direktører sig om udfordringen, og hvordan den tackles bedst.

Interim ledelse

Interim ledelse betyder i grove træk, at en stærkt ledelseserfaren konsulent ansættes midlertidigt i jeres virksomhed for at løse en bestemt opgave eller styre en specifik proces.

Interim ledelse kan give rigtig god mening i situationer som:
– Kriseledelse
– Pludselig fratrædelse
– Sygdom
– Forandrings- og transitionsledelse
– Performance Management
– Fusioner og opkøb
– Projektledelse

Interim management giver jer øjeblikkelig adgang til en senior, meget erfaren og hands-on leder matchet til jeres behov, og i HR7 forstår vi ledelse, fordi vi selv har været ledere. Derfor kan en interim leder fra HR7 tilbyde jer følgende:

Hurtighed: vi er klar til at påbegynde arbejdet i løbet af få dage.
Erfaring og ekspertise: vi har massiv ledelseserfaring og derfor solide analytiske evner og beslutningskompetencer.
Objektivitet: vi er sensitive omkring organisationens normer og etikker, men ikke begrænset af organisationens selvforståelse og erfaringsverden.
Fokus: vi har fokus på målet og opgaven og kan derfor tildeles kritiske opgaver.
Indlevelsesevne: vi har evnen til at begribe og tage hånd om opgaven i overensstemmelse med virksomhedskulturen.
Samarbejde og kommunikation: vi besidder stærke samarbejdsevner og er klare i vores kommunikation.
Vidensdeling: vi videregiver en enorm mængde værdifulde evner, kontakter og erfaringer til jeres team, som vil vedblive længe efter vi har forladt organisationen.

Typisk proces:

Indtræden: Indledende møder mellem HR7 og virksomheden. Der lægges en tidsplan for ansættelsen samt forventningsafstemmes.

Diagnose: Interim-lederen undersøger den nuværende situation og skaber en mere detaljeret forståelse for problemstillingerne.

Udspil: Interim-lederen præsenterer initiativerne for virksomheden.

Implementering: Initiativerne implementeres under ledelse af interim-lederen.

Exit: Interim-lederen sikrer at målene er nået og at virksomheden er tilfreds. Muligvis fortsætter vi med at konsultere virksomheden lejlighedsvis.