Rådgivning og coaching

Vi tilbyder forløb til ledere og specialister i organisationen. Det kan være karriererådgivning, faglig supervision og coaching. Det kan også være behandlende samtaler i forbindelse med stress og kriser. samtalerne varetages af en erfaren erhvervspsykolog.

Læs mere  Læs mere her
Produktbeskrivelser

 

Kompetenceudvikling 

Strategisk kompetenceudvikling, særligt på lederniveau, er en af vores kernekompetencer. I tæt samarbejde med jer afklarer vi behovet og igangsætter udviklingsprocesser, opstiller udviklings- og læringsmål og tilrettelægger og gennemfører undervisningsaktiviteter.

Læs mere  Læs mere her
Produktbeskrivelser


 

Organisationsudvikling

Står I overfor at skulle udvikle organisationen og/eller jeres ydelser tilrettelægger og gennemfører vi sammen med jer forandringsprocesser, der involverer nøglepersoner, får deres erfaringer i spil og sikrer ejerskab.

Læs mere  Læs mere her
Produktbeskrivelser

 

Undersøgelser og test 

Hvis I ønsker at gennemføre forandringer i jeres organisation, kan systematiske undersøgelser bidrage til at styrke jeres beslutningsgrundlag. Vi griber ikke til standardløsninger, men bruger forskningsbaserede metodikker i opgaveløsningen. Det giver jer de bedste resultater.

Læs mere  Læs mere her
Produktbeskrivelser

 


 

Projekter

HR7 er med til at initiere og drive partnerskabsprojekter med deltagelse af offentlige, private og frivillige organisationer. 

Læs mere om aktuelle projekter Læs mere her
 

 

Effektmåling

HR7 tilbyder effektmåling, der synliggør og dokumenterer effekten af jeres undervisnings- og udviklingsaktiviteter ud fra et lærings og forretningsperspektiv. 

Produktbeskrivelser