Afklaringsforløb for lederaspiranter

Det kan være svært at forestille sig, hvad man går ind til, når man træder ind i lederrollen for første gang

På dette forløb får deltagerne, ud over en række ledelsesværktøjer, mulighed for at komme til en personlig afklaring af, om de overhovedet egner sig til eller ønsker at være leder.

Formål

 • At etablere et grundlag, hvorpå den enkelte kan træffe et realistisk valg om ledelse eller ej – et valg, hvor både person, organisation og arbejdsfunktion er i spil
 • At ruste den enkelte til at styre uden om de faldgruber, som det er så nemt at falde i som førstegangsleder
 • At give den enkelte en øget bevidsthed om, hvad man skal kunne som leder – ikke ud fra en generisk tankegang, men ud fra den kontekst, man er leder i.
 • At styrke organisationens rekrutteringsgrundlag

Uddannelsesmål

 • At den enkelte deltager bliver afklaret med, om vedkommende ønsker at træde ind i lederrollen
 • At der bliver udarbejdet en personlig udviklingsplan

Temaer
Forløbet adskiller sig fra traditionelle førlederprogrammer ved at have meget mere fokus på det individuelle aspekt. Fx bruges life story interview til at afdække den enkelte deltagers grundlæggende personlige motivationsfaktorer, identitet og forestillinger om ledelse.

Derudover adskiller forløbet sig ved, at deltagernes egne ledere bliver tæt inddraget i forløbet.

Forløbet kan indeholde: 

 • Kick off: Introduktion til programmet og forventningsafstemning.
 • Lifestory interview: Afdækning af personlige motivationsfaktorer.
 • Trekantsamtale: Samtale mellem deltager, chef og erhvervspsykolog.
 • Praksis: Afprøvning af ledelsesopgaver i egen organisation.
 • Internatkursus: Fokus på centrale ledelsesopgaver og teamledelse.
 • Individuel coaching: Coaching på ledelsesopgaver og personlige refleksioner.
 • Direkte observation og supervision: Observation af hverdagsproblemløsning.
 • Testning: 360 graders vurdering.
 • Undervisning: Fokus på grundlæggende ledelsesdiscipliner.
 • Trekantaftale: Evaluering af udviklingskontrakt og forløb som helhed.
 • Opfølgning: Udveksling af erfaringer og perspektivering af forløbet.
 • Opsamling: Aktiviteter i forvaltningen med henblik på fremtidig kompetenceudvikling.

Kontakt:

Cristian Lima
cli@hr7.dk
+45 2212 1755
LÆS MERE HER

Åbent Program: Ledelse - er det noget for mig?

Vores åbne program: ‘Ledelse – er det noget for mig?’ øger rekrutteringsgrundlaget for ledere i kommunen og skaber samtidig en klar forventningsafstemning for den enkelte, hvilket kraftigt reducerer antallet af fejlrekrutteringer af ledere i kommunen.
LÆS MERE HER