Bæredygtig forretningsudvikling

Bæredygtig forretning er fremtidens værdiskaber for virksomheder. Derfor skal bæredygtighed fra starten integreres i forretningens mål og fokus skal være på forretning, som både er profitabel og bæredygtig.

I den type strategiimplementering arbejder vi gerne i en tretrinsraket med involvering i rette tid på alle niveauer:

Opstart
Sammen med stab og ledelse formulerer vi retning og intention med virksomhedens bæredygtige forretning. Her kigger vi på fortælling, organisering, ressourcer og plan.

Implementering
Vi iværksætter og hjælper med processer, som masserer bæredygtighed ind i kulturen. Vi arbejder med ledelsen og afdelingerne igennem en ved-kan-vil-gør proces, der konkretiserer de handlinger, der skal til for at opnå og udnytte virksomhedens bæredygtighedspotentiale. Vi hjælper med løbende opfølgning og kigger på målinger og evalueringer for at sikre, at vi bruger ressourcerne rigtigt. Vi udvikler gerne spil og procesværktøjer, når det er relevant.

Forankring
Når bæredygtig forretning ikke er nyt længere tilbagestår et arbejde med at fastholde fokus uden at overkontrollere. Vi understøtter, at I genbesøger intentionerne, måler, udøver feedback og løbende forbedringer, således at kulturen oplever et levende og fleksibelt engagement i den bæredygtige dagsorden.

 

 

Interesseret i bæredygtig målsætning?

HR7 rådgiver og hjælper med at etablere målsystemer indenfor bæredygtig forretning og helt konkrete mål.
Læs mere om bæredygtig målsætning HER.

Kontakt:

Cristian Lima
cli@hr7.dk
+45 2212 1755
Læs artiklen her

HR7 inspirerer til bæredygtig adfærd på arbejdspladsen

HR7 har gennemført en række workshops på Kofoed Skole med henblik på at inspirere medarbejdere og ledelse til en mere bæredygtig adfærd på arbejdspladsen.
Læs artiklen her