wessel2_smal

Coaching & Rådgivning

HR7 coaching har som mål at udvikle lederes kompetencer og handlerum i forhold til den lange række af opgaver og udfordringer, det moderne arbejdsliv stiller. Det metodiske fokus for coaching er systematisk at undersøge den enkeltes arbejds- og livsverden, reflektere over den, finde nye veje og løsninger og tage personlig stilling.

I excecutive coaching beskæftiger vi os med forskellige tematikker og spørgsmål så som: hvordan håndterer jeg strategiske udfordringer, forandringsopgaver, rollen og positionen jeg indtager, bestemte relationer, kulturen i virksomheden, arbejdspres og trivsel, følelsesmæssige reaktioner, værdisammenstød, kompetenceudvikling mv.

Udgangspunktet for et coachingforløb kan være forskelligt. Nogle har brug for en løbende dialog med en neutral og udenforstående professionel samtalepartner. Andre går i gang med personlige udviklingsforløb som del af et lederudviklingsprogram. I det sidste eksempel kan organisationen inddrages gennem trepartssamtaler og feedback om udviklingspunkter.

Samtalen som udviklingsrum har gennem mere end 100 år har været centralt i udvikling af mennesker. HR7 trækker som erhvervspsykologisk virksomhed på denne tradition, og den etik og viden om menneskers liv og udvikling.

 • INDIVIDUELLE COACHINGFORLØB Coaching og sparring er en værdiskabende og relevant løsning ved en række forskellige behov, såsom ledelsesmæssige udfordringer, samarbejdsrelationer som opleves uproduktive, håndtering af præstationskrav, eller et ønske om personlig og professionel udvikling og indsigt.
  LÆS MERE HER
 • SUPERVISION AF TEAMS Supervision handler om at skabe en proces for koordination og udvikling mellem teamets medlemmer om den aktuelle opgave. Supervision er således på den enkeltes og gruppens anliggende og for HR7 handler det om at balancere arbejdet på en måde der er produktiv for alle hjørner af opgaven.
  LÆS MERE HER
 • COACHING OG RÅDGIVNING AF CHEF- OG LEDERGRUPPER Mange ledelsesgrupper anvender for meget af deres fælles tid til information og sagskoordinering og får ikke i tilstrækkelig grad anvendt de muligheder, der er for at et team anvender sine forskelligheder, til at øge organisationens ledelseskapacitet.
  LÆS MERE HER
 • EXECUTIVE COACHING Har du brug for et fortroligt, neutralt og kvalificeret rum til at arbejde med de mest komplekse udfordringer?
  LÆS MERE HER