Effektsikring

HR7 tilbyder effektsikring i forbindelse med uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Effektsikringen er tilrettelagt som en proces, hvor I får input til, hvordan I som organisation kan kvalificere jeres læringsmiljø og intervenere for at optimere effekten af jeres konkrete aktiviteter

Hvorfor effektsikre?
Effektsikring synliggør og dokumenterer effekten af undervisnings- og udviklingsaktiviteter – ud fra et lærings- og forretningsperspektiv. HR7 måler på viden, holdning, hensigt og adfærd.

Udbytte
Organisationen får synliggjort og dokumenteret værdien af investeringerne i kompetenceudvikling. Ofte sætter man udviklings- og undervisningsaktiviteter i gang uden at have gjort sig klart, hvad effekten skal være, og hvilken værdi aktiviteterne skal tilføre organisationen. Gennem dialog sikrer vi, at læringsmålene bliver knivskarpe, og at det er muligt at måle effekt, der rækker ud over traditionel tilfredshedsmåling.

Deltageren får fokus på resultatet af læringsaktiviteterne i og med, at udviklingsområder og styrker bliver synlige. Ved at måle før og efter et forløb og sammenholde målingen med de opstillede læringsmål bliver det tydeligt, hvor der skal sættes ind både undervejs i forløbet og efterfølgende.

Underviseren får før et forløb et klart billede af den enkelte deltagers vidensniveau, holdninger og adfærd set i forhold til læringsmålene. Underviseren kan således tilrettelægge undervisningen individuelt og målrette den, så den enkelte deltager får trænet og udviklet fokusområderne. Målingen giver også viden om, hvad der didaktisk virker og ikke virker, og underviseren får dermed væsentlige input til at udvikle og forbedre læringsmetodikken og forløbet.

HR-afdelingen kan dokumentere værdien af kompetenceudvikling over for organisationen. Målingen sætter fokus på, hvordan og hvorfor kompetenceudvikling virker og giver dermed HR-afdelingen væsentlige argumenter i forhold til at igangsætte kompetenceudviklingsaktiviteter.

HR-afdelingens ansatte har mulighed for at blive uddannet i, hvordan de selv håndterer effektsikringer fremadrettet.

Fremgangsmåde
Effektsikringen kan tilpasses organisationen og forløbet, men indeholder i store træk følgende elementer:

effektmåling

Teknik
Den tekniske platform for effektsikringen er ’Ease’ – et learning management system udviklet af Peopleway.

Teoretisk fundament
Effektmålingen bygger på den amerikanske professor Robert O. Brinkerhoffs metode til at opnå maksimalt udbytte i læringsprocesser.

Kontakt:

Gitte Borring
gb@hr7.dk
+45 4225 9502