HR jura og HR support

Står du med en HR-opgave eller i en spidsbelastning, du ønsker professionel hjælp til?
Vil du hellere bruge din ledelsestid på andet end personaleadministration og HR-opgaver?
Har du mange HR-opgaver, men ikke nok til at ansætte en HR medarbejder på fuld tid?

Mange af de ledere HR7 har kontakt med, oplever løbende udfordringer med HR-udvikling eller personalejura, og vi har haft gensidigt udbytte af at kunnet rådgive vore kunder om håndtering af svære personalesager, afskedigelsesforløb m.m. May Hyldkrog er cand.jur. og konsulent i HR7 og kan rådgive og bistå med et stort udvalg af personalejuridiske HR-opgaver.

Du får:
Med May Hyldkrog får du en juridisk konsulent med over 20 års erfaring og ekspertise indenfor HR.

Hun har blandt andet:
– 14 års specialisering indenfor personalejura, personaleadministration og overenskomstforhold.
– udviklet og gennemført flere HR-strategier, politikker og uddannelsesforløb.
– solid erfaring fra politisk ledede og komplekse organisationer.
– været med til at opbygge en HR-Partner organisation fra bunden hos Forsvaret.
– været ansvarlig for alle HR-driftsopgaver for de ca. 16.000 ansatte hos Rigspolitiet.

Rekruttering og afsked
Ansættelse, test og lønforhandling
Udarbejdelse af skriftlige advarsler og sparring med ledere i forbindelse med afskedigelse
Afskedigelsesbreve

Løbende personalejuridiske og udviklingsopgaver i ansættelsesforholdet
Lønforhandlinger
Planlægning og gennemførelse af udviklingsprocesser (MUS, GRUS, LUS)
Gennemførelse af APV, tilfredshedsundersøgelser
Etablering og tovholder for samarbejdsudvalg og Sikkerhedsudvalg
Barselsvejledning og ferielovgivning

Processer, politikker og strategier
Beskrivelse af HR-processer
Udarbejdelse eller opdatering af personalepolitikker, personalehåndbog og administrative procedurer
Udarbejdelse af HR-strategier, fx lønstrategi, rekrutteringsstrategi mm.
Opdatering af procedurer mv. ved lov- og overenskomstændringer

Har du en opgave eller en udfordring, der ikke står på listen, kan vi måske hjælpe alligevel.

Ordninger og priser:

Kontakt:

May Hyldkrog
mh@hr7.dk
+45 2531 9912

Basis konsulentordning
Denne løsning henvender sig til virksomheder, der har behov for indsats på fast basis.
Et eksempel på en ordning af denne type kunne være:

• May er til stede i virksomheden på 3 aftalte dage/mdr. Det kan også spredes ud over halve dage.
• Du får 3 timers telefonassistance/mdr.
• Prisen er kr. 24000/mdr.

Fleksibel løsning: Klippekort eller tidsafgrænset opgave
Disse løsninger henvender sig til virksomheder, der ønsker at kunne tilkalde May, når behovet opstår.

Eks: Hjælp til tilfredshedsundersøgelser, lønforhandlinger og eller assistance i forbindelse med en HR-medarbejders ferie eller sygdom.