Kompetenceudvikling for ledere

HR7 har gode erfaringer med at designe forløb, der giver rum for refleksion, problemløsning, erfaringsbaseret læring og samtidig indeholder uddannelseselementer som f.eks. oplæg og litteraturstudier. Vi skræddersyr kompetenceudvikling for både nye og erfarne ledere.

Vi tilbyder en lang række forskellige indsatser, der går fra lederuddannelser til mere specifikke uddannelser som STEP (Sustainable Transition Executive Program), Lederuddannelse for erfarne ledere, samt Coachende Ledelse. For mere information, se nedenfor.

 

Sustainable Transition Executive Program (STEP)

Et af de vigtigste parametre for succes i fremtiden er virksomheders og offentlige organisationers kapacitet til at udvikle og understøtte bæredygtige forretningsmodeller. Handlekraft, strategisk kompetence og evnen til at transformere sin ledelse og sin organisation er afgørende.

STEP er det udviklingsforløb, der udvikler nuværende og kommende topledere til at skabe løsninger, der er bæredygtige økonomisk, socialt og over for naturgrundlaget.

Udviklingsforløbet har følgende mål:

 • At supplere eksisterende ledelsesmæssige strategier med nye kompetencer og praksisser, der overskrider de hidtidige og hermed sikre handlekraft og eksekvering i et forretningsmiljø, der er præget af nye forudsætninger og vilkår
 • At tilføre strategiarbejdet nye perspektiver, der bedre kan medvirke til nye eller ændrede forretningsmodeller
 • At udvide handlekraft over for de relevante institutioner, der skal influeres for at udvikle markedet for nye bæredygtige forretningsmodeller
 • At udvikle konkrete bæredygtige forretningsmodeller og projekter, og etablere momentum for deres realisering

STEP består af et individuelt udviklingsforløb, med fokus på personlig transition, fem 2-dagsseminarer, hvor der arbejdes med bæredygtig strategi og handlekraft, og et inspirationsforløb, hvor deltagerne besøger virksomheder i hele verdenen, som er lykkedes med bæredygtige forretninger.

STEP vil deltagerne møde nogle af de væsentligste forskere indenfor feltet, internationale nøglepersoner i udviklingen af bæredygtige strategier og erfarne erhvervspsykologer fra HR7, som vil følge den enkelte deltagers udvikling på tæt hold.

Hent en detaljeret programbeskrivelse (engelsk) HER.

Kontakt:

Cristian Lima
cli@hr7.dk
+45 2212 1755

Rudolf Kjeldsen
rk@hr7.dk
+45 2264 5612

Lederudvikling for erfarne ledere

HR7 har gode erfaringer med at designe forløb der giver rum for refleksion, problemløsning, erfaringsbaseret læring og samtidig indeholder uddannelseselementer som f.eks. oplæg og litteraturstudier.

Fordele
Fordelene ved at tilbyde uddannelsestilbud til virksomhedens erfarne ledere er mangfoldige:

 • Etablering af fora til behandling af komplekse ledelsesmæssige udfordringer, herunder dilemmafyldte ledelsesudfordringer
 • Mulighed for forhandling og formidling af ledelsesmæssige kerneværdier i ledelsessystemet
 • Udvikling af centrale proceskompetencer hos deltagerne
 • Mulighed for at reflektere og sprogliggøre deltagernes erfaringsbaserede og intuitive ledelseskompetencer
 • Identifikation af hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige aspekter af virksomhedskulturen
 • Udvikling af fælles standarder for håndtering af givne ledelsesudfordringer

Form
Den konkrete udformning af uddannelsestilbuddet til erfarne ledere besluttes i et tæt samarbejde mellem virksomhedens topledelse, HR organisation og HR7.

Nogle af de klassiske aktiviteter, der kan indgå i uddannelsen er f.eks. etablering af reflekterende settings, hvor deltagerne i en faciliteret proces arbejder med deres egne konkrete ledelsesudfordringer, og i samarbejde med nogle af de øvrige deltagere udvikler løsninger. Denne proces kan faciliteres af erhvervspsykologer fra HR7 eller af virksomhedens egne HR konsulenter under supervision af HR7’s erhvervspsykologer. En anden aktivitet kan være etablering af en midlertidig organisation, hvor deltagerne arbejder i en ’ledelsessimulator’, og derved har mulighed for at afprøve forskellige handlemuligheder.

Med henblik på at optimere udbyttet af uddannelsen, kan vi tilbyde at gennemføre en grundig og systematisk effektmåling, som synliggør læringseffekten og samtidig medvirker til at fokusere den løbende kvalitetssikring af uddannelsen.

Målgruppe
Ledere som har gennemgået grundlæggende lederuddannelse og har mindst to års ledererfaring.

Uddannelsesmål
Målene med uddannelsen fastlægges som en integreret del af udvikling og design, således at uddannelsen til stadighed retter sig mod de mest centrale og værdiskabende kompetencer for ledere i den pågældende virksomhed.

Coachende ledelse

Hvordan og hvornår anvender jeg en coachende tilgang i min ledelse?

2-dages kursus i coachende ledelse:

Formål
Formålet med forløbet er at udvide deltagernes kommunikative værktøjskasse og træne dem i at anvende coaching i ledelsesøjemed.

Mål

 • At deltagerne ved, hvad en coachende ledelsesstil er
 • At deltagerne kan de grundlæggende metodiske elementer i en coachende samtale
 • At deltagerne træner en coachende forholdemåde ift. relevante ledelsessituationer fra hverdagen
 • At deltagerne kan tilrettelægge og gennemføre coachende samtaler, så de kan anvendes som et ledelsesredskab
 • At deltagerne iagttages og modtager feedback på afprøvninger af en coachende ledelsesstil i egen ledelsespraksis
 • At erfaringerne med en coachende tilgang i fællesskab perspektiveres i forhold til deltagernes ledelsesudfordringer

Metode

 • Et 2-dages kursus, som indeholder en rammesætning af coachende tilgange i forhold til lederens ansvar og opgaver, præsentation og træning af generiske værktøjer til coaching, træning af coachende tilgange i forhold til konkrete ledelsesudfordringer.
 • Iagttagelser og feedback på deltagernes coachende ledelsesstil. Der laves aftaler med underviserne om iagttagelse af relevante ledelsessituationer med hver enkelt deltager, hvor der gives feedback umiddelbart efter.