Konflikthåndtering

Nogle konflikter er destruktive, mens andre er konstruktive og kan indgå i menneskers og organisationers udvikling. Selv om tankerne om konflikter har ændret sig, har mange mennesker stadig et udtalt ubehag ved at arbejde målrettet med konfliktstof. Alene af den grund er der meget at vinde, blot ved at identificere konfliktende perspektiver i en anerkendende og løsningsorienteret atmosfære. Desuden kan risikoen for, at en – ellers konstruktiv – konflikt udvikler sig i retning af en destruktiv konflikt, reduceres gennem et målrettet fokus.

Formål
At identificere handlemuligheder for ledere og andre aktører.

Metode
Det første skridt i enhver konflikthåndtering drejer sig om at finde ud af, hvad konflikten drejer sig om samt hvor højt konflikten er trappet op.

 

Indholdet i konflikten kan have meget forskellig karakter. Nogle konflikter udspringer af organisering, andre af konfliktende interesser, og også mere personlige værdier og personlig kemi kan ligge til grund. Hver af disse forskellige typer indhold har deres specifikke grundlag, og kalder på forskellige strategier og interventioner i konflikthåndteringen.

Det er vores erfaring, at undersøgelse og analyse udgør en meget væsentlig del af vores bidrag til processen. Når situationen er belyst, og de involverede har givet accept af analysen, vil de konkrete handlinger, der skal sættes i værk, ofte vise sig relativt indlysende og enkle. Ikke dermed sagt, at de er lette eller hurtige at gennemføre. Optrappede konflikter, som har udspillet sig over et tidsrum af måneder eller år, vil typisk involvere stærke følelser og stejle standpunkter. Derfor vil et vedholdende fokus på aftaler være afgørende for, at en konflikt finder en hensigtsmæssig løsning.

Der indgår typisk nogle af disse elementer i et forløb:

  • Interview med leder(e) med ansvar for at håndtere konflikten
  • Interview – individuelt eller i gruppe – af de involverede i konflikten
  • Præsentation af analyse og anbefalinger til de relevante aktører
  • Coaching, rådgivning eller supervision
  • Undervisning/træning i konflikthåndtering

Konsulenter
Erfarne erhvervspsykologer fra HR7.Konflikttrappen2

Kontakt:

Rudolf Kjeldsen
rk@hr7.dk
+45 2264 5612