Rekuttering

HR7’s kunder skaber et forspring ved at udvælge de rigtige kompetencer, på det rigtige tidspunkt og indsætte dem på den rigtige plads i organisationen. HR7 tilbyder assistance for både små og store organisationer – offentlige som private.

Vi har adskillige års erfaring med rekruttering og udvælgelse – særligt til ledelsesposter.

Vi rekrutterer ved hjælp af samtaler og tests, såsom Wave og MBTI.

noter noter

Kontakt:

Cristian Lima
cli@hr7.dk
+45 2212 1755

Skolelederrekruttering: Ansæt ledere, der kan sikre en succesfuld udvikling af folkeskolen i en reformtid

HR7 har i de seneste år arbejdet intenst på skoleområdet, bl.a. med at hjælpe Københavns Kommune med at ansætte de rigtige skoleledere.

Vi har i HR7 et unikt koncept, der bygger på erhvervspsykologiske rekrutteringskompetencer og et kendskab til folkeskolen i dybden – både hvad angår ledelseskultur, forandringsledelse og reformimplementering:
– Arbejdet systematisk med strategisk ledelsesudvikling folkeskolen i mere end 10 år
– Gennemført ledelsessparring om implementering af folkeskolereformen med utallige ledelsesteams på skolerne
– Gennemført talentafklaring for over 300 inden for skoleledelsesområdet

Vi har på den baggrund gode erfaringer med at tilføre præcis værdi til rekrutteringen af skoleledere.

HR7 er eksperter i person- og kompetencevurderinger, en ydelse, der kan kobles på den proces kommunen allerede bruger. Vi kan naturligvis også levere hele processen, hvis det er det, der efterspørges.