Kursus: Stress- og krisehåndtering

Mennesker, der arbejder med mennesker, møder af og til kollegaer, medarbejdere og kunder, der er belastet af stress eller direkte er i krise

Vi ved fra den praktiske psykologi, at menneskers evne til at handle under pres i høj grad afhænger af, hvilken træning og uddannelse de har fået forud for opgaven. Det samme gælder evnen til at kunne hjælpe mennesker under stress og i krise. Indsigten i psykologien bag stress og kriser og kendskab til de symptomer, der er forbundet med disse tilstande, er afgørende for at kunne hjælpe.

Formål
At gøre deltagerne i stand til at gennemføre professionelle samtaler med mennesker i belastede situationer.

Mål
Efter forløbet er deltagerne i stand til at:

  • begrænse psykiske skader som følge af traumatiserende oplevelser
  • yde den bedst mulige service til den kunde der befinder sig en belastet livssituation
  • kende til egne reaktioner og hvordan de påvirker løsning kunde/klient opgaven
  • kunne vurdere egne og andres behov for rådgivning, debrifing og sparring

Metode
Aktiviteterne er forskellige i form, indhold og varighed alt efter, hvilken målgruppe aktiviteten henvender sig til. Omfanget af forløbene kan variere fra 1 dag til længerevarende træningsforløb. Kurser og træning består typisk af oplæg, øvelser og gruppearbejde.

Konsulenter
Alle konsulenter er uddannede og autoriserede psykologer med erfaring i kriseintervention, behandling og undervisning inden for erhvervslivet og den offentlige sektor.

Kontakt:

Lene Thomsen
lt@hr7.dk
+45 2267 3046