Udvikling af lederteams og teamudvikling

Har lederteamet brug for at lære hinanden bedre at kende, se hinanden på nye måder og tale om dynamikkerne i teamet ud fra en fælles referenceramme?

 

Hvilket team er I, og hvad er jeres behov?

Det nyetablerede team er typisk præget af høflighed og forsigtighed i håndtering af forskellige perspektiver inden for teamet. Det betyder ofte, at beslutningsprocesser bliver unødigt langvarige, og løsninger bliver ofte præget af laveste fællesnævner.

For det etablerede team kan regelmæssig facilitering af teamets drøftelser bidrage til en løbende optimering af teamets processer og resultater. Her vil den optimale form variere, afhængigt af teamets størrelse og hvilke fokusområder og mål der er for processen.

 

Fremgangsmåde

Det første skridt er altid en identifikation af mål for aktiviteterne, og dernæst design af et forløb hen imod målene. HR7’s særlige kompetence er at bringe det psykologiske i spil i forhold til målene, så teamet og dets medlemmer modnes og bliver klogere på sig selv og hinanden.

Der kan indgå en række forskellige elementer i et forløb:

  • Coachingsamtaler
  • Testredskaber (Wave, MBTI, FIRO-B, eller styrketesten VIA)
  • Relevante modeller og teori mv.
Se typisk procesforløb her

Kontakt:

Cristian Lima
cli@hr7.dk
+45 2212 1755

Lene Thomsen
lt@hr7.dk
+45 2267 3046

Se typisk procesforløb her

Teamudvikling med Wave samarbejdsroller

Testredskabet Wave samarbejdsroller anskueliggør, hvilke roller en person er mest og mindst tilbøjelig til at tage i et team. En samarbejdsrolle er udtryk for de forskellige måder teammedlemmer med karakteristiske personlige egenskaber og færdigheder bidrager til gruppen og gruppens resultater. Hvem er henholdsvis Analytiker, Innovatør, Kontaktskaber, Påvirker, Optimist, Supporter, Stræber eller Afslutter?

Wave samarbejdsroller kan bruges til at styrke et teams præstation gennem indsigt i, hvordan medlemmernes foretrukne roller fordeler sig. Når dette kobles til teamets primære opgaver og udfordringer giver det et billede og et sprog for teamets styrker og opmærksomhedspunkter i forhold til at levere optimalt. Rollerne kan kobles til en problemsløsnings- og ledelsesmodel, der yderligere tydeliggør teamets arbejdsstil. Hvis teamet står over for udskiftning eller supplering, kan arbejdet med samarbejdsroller give vigtig information til, hvilke roller, der i særlig grad vil komplementere teamet.

I arbejdet med Wave samarbejdsroller gives råd til, hvordan personen kan bidrage til at styrke teamets præstation. Der skabes ligeledes et overblik over teamets samlede roller og stilles spørgsmål som ’hvad skaber og trækker energi i teamet?’ Og ’komplementerer teammedlemmerne hinanden?’ Konsulenten bidrager derudover med inspirationsspørgsmål der kan anspore til det videre arbejde i- og udvikling af teamet.

wave artikel foto

Wave samarbejdsroller kan hjælpe jer med:
– Teamets præstation optimeres
– Forbedring af samarbejdsklimaet og opbygning af tillid og respekt
– Styrker og udviklingstemaer på teamniveau
– Succesfuld forandringsledelse og kommunikation i teamet og ud i organisationen

HR7’s konsulenter arbejder professionelt med Wave. I et tæt samarbejde med Saville Consulting certificeres vores konsulenter i brug og tilbagemelding af Wave. For at holde en høj kvalitet bruger vi mange ressourcer på interne kurser og supervision, således at vores kunder altid får det bedst opnåelige udbytte ud af arbejdet med testen og de relaterede rapporter.

TC2014_allecyklister_halv-1024x208

Team Challenge 2015

HR7 tilbyder et særdeles krævende program for professionelle teams, der ønsker at udvikle evnen til at realisere potentialer, indfri nye mål og udvikle fælles strategier.

Styrk teamet, udvikl mål og ambitioner, og opnå hurtig og sikker eksekvering – sammen!

LÆS MERE OM TEAM CHALLENGE 2015 HER