Cristian Lima – rød

Erhvervspsykolog og Direktør

Cand.psych.

+45 22 12 17 55 cli@hr7.dk

- Min passion er at arbejde med organisationer, hvor det ikke kun er den økonomiske bundlinje, der tæller

Cristian er især optaget af at arbejde med politiske organisationer og har mere end 30 års erfaring i disciplinen – endda fra nogle af Danmarks største organisationer; offentlige, private såvel som NGO’er. Han er analytisk og akademisk velfunderet i sin tilgang og er ekstern lektor på Aarhus Universitet. Han har erfaring som top-chef og er god til at skabe ro og tillid, der hvor han kommer hen. Så god at medarbejdere og interessenter fortæller ham – alt!

Fra ledelsesrådgivning over analyser til konflikthåndtering

– Det der er spændende ved politiske organisationer er, at de jo altid har mange forskellige bundlinjer, og der er flere kriterier for, hvornår man lykkes med noget. Derfor er politiske organisationer præget af stor kompleksitet, og det gør det spændende at arbejde med som konsulent, siger Cristian, der har erfaring fra nogle af de største offentlige og private organisationer i Danmark som for eksempel Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse.

– Jeg kan rigtig godt lide at være dér, hvor folk skaber nogle resultater sammen med andre mennesker – og så at kunne lave springet til det helt overordnede strategiske perspektiv i organisationen, fortæller Cristian.

Han er især skarp på processer og rådgivning i ledelsesgrupper og i direktioner , på undersøgelser og analyser i organisationer såvel som i lokalsamfund samt på konflikthåndtering.

2008 – Partner og direktør i HR7 ApS, – en konsulentvirksomhed, der som hovedfokus arbejder med ledelses- og organisationsudvikling. Cristians vigtigste indsatser i HR7 er:

 • Facilitering af utallige chef- og ledergruppers strategi og interne  udviklingsprocesser
 • Konsulentstøtte til konflikthåndtering med særligt fokus på den organisatoriske kontekst i en lang række offentlige og private virksomheder
 • Gennemførelse af analyser og rådgivning i forhold til match med brugergruppers- og stakeholders forventninger og behov for en lang række kommunale skoler, sociale tilbud m.m.
 • Coaching og sparring med ledere og chefer i alle typer offentlige organisationer
2003 – 2008 Selvstændig virksomhed, Cristian Lima Kommunikation/ Organisation/ Ledelse
1997 – 2003 Forvaltningschef, Græsted-Gilleleje Kommune (Børn, Unge, Handicap, Sundhed)
1996 – 1997 Chefkonsulent i Dansk Industri, afdelingen for Ledelses- og Produktivitetsudvikling
1996 Underviser ved Ph.d.-kursus Danmarks Lærerhøjskole (Situated Learning)
1995 – 1996 Chefkonsulent ved Center for Lederudvikling, Dansk Arbejdsgiverforening

Ekspert ved vurderinger af ansøgninger i Center for Teknologistøttet Uddannelse.

1994 – 1995 Seniorkonsulent for Europæisk Center for Kompetenceanalyse

Projektleder/ konsulent for udviklingsprojekt vedr. ledelsesinformations-systemer inden for
arbejdsmarkedsuddannelserne.

1993 – 1994 Projektleder på udviklingen af TI TRIN, en længerevarende efteruddannelse for
institutionsledere – herunder gennemførelse af proceskonsulent træning for projektets
øvrige undervisere. Ledelse af konsulentorganisation.
1992 – 1996 Undervisning ved det psykologiske kandidatstudium ved Københavns Universitet på
overbygningsuddannelsen i organisationspsykologi og organisations-intervention (ekstern
lektor).
1990 – 1994 Ledelsesudviklingskonsulent og underviser i Kursus- og Organisationsafdelingen i BUPL
1990 – 1992 Undervisning ved det psykologiske kandidatstudium ved Københavns Universitet på
grunduddannelsen i Kvantitativ Forskningsmetode (Metode og Statistik).
1987 – 1990 Freelancekonsulent for div. organisationer og virksomheder

Ekstern lektor på Aarhus Universitet

Cristian har publiceret i antologier og danske tidsskrifter i hele sin konsulentkarriere og i perioder undervist på universiteter. Aktuelt er det Aarhus Universitet, hvor han underviser i ledelses- og organisationsudvikling. Og det har stor betydning for hans arbejde som konsulent, fortæller han:

– Min undervisning på Aarhus Universitet er helt central i forhold til de opgaver, jeg løser for ledere og chefer, fordi det skærper de akademiske argumenter i mit arbejde.

Cristian Lima & Pernille Hviid: “Lærerplaner, evalueringspraksisser og identiteter – et blik i styringsmaskinens indre”, 2011. Økonomistyring og Informatik, Vol 27, 3, december 2011

Pernille Hviid & Cristian Lima: “´Pædagogik, evaluering og evalueringsubehag”, 2011. I

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Vol 48.

Lima, Cristian: ”Lederen – fra udenrigsminister til forbindelsesskabende agent”. I  Daniela

Cecchin & Mikael Wennerberg Johansen (ed.): Pædagogfaglig Ledelse, 2008. BUPL

Lima, Cristian: ”Diskurser og interessevaretagelse i et kommunalt landskab under

forandring”. I VERA, 36, Pædagogik og Kommunalreformen, 2006.

Kommunikation, Organisation og Ledelse” (2. reviderede udgave), 2005. Hans Reitzels Forlag.

Lima, Cristian: “Ledelse af medarbejdere”. I Mønsted & Poulfelt (ed.): Spørgsmål om

Ledelse, 1997. Samfundslitteratur.

Lima, Cristian: “Ledelse af medarbejdere, etik og værdier”. I Verner C. Petersen & Mette

Stuhr Lassen: Værdibaseret Ledelse, 1997. Industriens Forlag

Lima, Cristian: “Efteruddannelse og forandring”. I Psyke & Logos, 2, 1996.

Lima, Cristian: “Kommunikation, Organisation og Ledelse”, 1995. Munksgaard/ Rosinante.

Lima, Cristian: “Profession – eller handling. Om forståelse af faglig opgaveløsning i organisationer”. I UDKAST, 1, 1994.

Lima, Cristian: “Massen, psykologien og de onde handlinger”. I Psyke & Logos 2, 1993.

Lima, Cristian: “Uddannelse – med og uden opdragelse”. I Psyke & Logos, 2, 1991.

Tæt på borgerne som kommunal top-chef 

Udover tilknytningen til universiteter og højere læreanstalter, så har Cristian en solid erfaring som chef blandt andet fra DI og DA samt som kommunal topchef i Græsted-Gilleleje Kommune, den nuværende Gribskov Kommune. Som chef for Børne- og Borgerrådgivningen var Cristian tæt på borgerne, som for eksempel socialt udsatte, børn og voksne med handicap og skolebørn.

 • Han har for nylig hjulpet en stor kommunal forvaltning med at skabe en enhedsdirektion med fælles ansvar, der kan lede på tværs.
 • Han har i den senere tid hjulpet en strategiske vigtig afdeling i Kræftens Bekæmpelse med en omstillingsproces, for at skabe følgeskab og commitment i en nødvendig omstrukturering.
 • Han har hjulpet en lang række skoler og forvaltninger med at undersøge og kortlægge, hvad man skal gøre for at tiltrække forældre og kompetente medarbejdere, så skolen i højere grad bliver valgt til og ikke fra.
 • Og hvad angår konflikthåndtering, så har Cristian ydet konsulenthjælp, når for eksempel:
  • Der er konflikter mellem ledere i ledelsesgruppen eller mellem en overordnet chef og dennes ledere
  • når medarbejdere klager over en leder, eller en lederevaluering er markant negativ
  • debriefing i forbindelse med en organisatorisk krise.

– De fortæller mig alt!

Og det er et kendetegn ved Cristian, at han er ”god til mennesker”. Når han åbner en proces, så får han hurtigt mere viden om, hvad der foregår i organisationen og hos interessenterne, end lederne selv har:

– Medarbejdere og interessenter bliver hurtigt trygge og fortæller mig alt. Det betyder, at min indsamling af viden og data ofte bliver meget nuanceret og detaljeret – men også at jeg kan levere en viden til organisationen, de ikke selv har adgang til. Det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved mit arbejde, slutter Cristian med et smil.