Karen Pernille Hvid

Lektor, Ph.d.

Erhvervskarriere

2006 – Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2004 – Adjunktpædagogikum ved Humanistisk Fakultet, KU

2002 – 2006 Adjunkt ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

1996 – 1998 Forskningsmedarbejder ved Danmarks Pædagogiske Institut

1994 Sagsbehandler for efteruddannelse ved BUPL

1991 – 1995 Underviser i psykologi ved Københavns Pædagogseminarium

1990 – 1991 Psykologisk konsulent ved Børneringens institutioner

 

Uddannelser

1982 Pædagog, Fritidspædagogseminariet, Linde alle.

1995 Cand.psyk.ved Københavns Universitet

2002 Ph.d ved Københavns Universitet

 

Faglige og administrative hverv

2015 – Koordinator for Center of Cultural Life Course Studies

2015 – Medlem af den redaktionalle bestyrelse, European Journal of Psychology of Education

2010 – Medlem af studierådet, Institut for Psykologi

2005 – Medlem af bestyrelsen i BUPL’s & SL’s forsknings- og udviklingsfond

1999 – 2006 Bestyrelsesmedlem på Københavns Pædagogseminarium.

1998 – 2006 Medlem af Børnerådet siden 1998 (Udpeget 2 x 4 år)

Udvalgte publikationer

Hviid, P., Zittoun,T. (2008). Transitions in the Process of Education. In: European Journal of Psychology of Education.

Hviid, P. (2008): “Next year we are small, right?” – Children’s transitions in time. European Journal of Psychology of Education

Hviid, P. (2008). Developmental interviews with children. In: M. Hedegaard and M. Fleer: Dialectical research on childrens live’s. Open University Press.

Hviid, P. (2007). Pædagogiske læreplaner og særligt udsatte børn. Vera, 41, s. 6 – 22.

Hviid, P. (2007). Flashes of insight [Review of the book I am I: Sudden flashes of self-awareness in childhood]. International Journal for Dialogical Science, 2, 361-364. Available here.

Hviid, P (2006). Anderledelse. Konferencepapir. JCVU, 2006.

Hviid, P. (2006). Når små børn møder kultur. i: Børnekultur i kommunen. Trine Møller Madsen, red.. Adman Kommunikation Aps, Kbh.

Hviid, P. (2006). Lektielæsning på Fritten? Børn og unge Nr. 26, s. 1.

Hviid, P. (2004). Børns alsidige personlige udvikling. Bekendtgørelse under loven om pædagogiske læreplaner. Socialministeriet: www.minff.dk

Hviid, P. (2004). Børns betydning for andre børn. 0-14: 1

Hviid, P. (2004). Iagttagelse som pædagogisk metode. BUPL Temaserie: Metodekompetencer

Hviid, P. (2003). Et barn, en skole, en SFO. Social Kritik, nr. 88

Hviid, P. (2003). Pædagogisk rummelighed. I: J. Andersen (red.), Den rummelige skole. Århus: Kroghs Forlag

Hviid, P. (2003). Selvbestemmelse og pædagogisk praksis. I: T. Richie (red.), Relationer i teori og praksis. Århus: Billesøe og Balzer.

Hviid, P. (2003) Mellem frihed og faste rammer. Asterisk. København: DPU

Hviid, P. (2003). Til forholdet mellem undervisning og læring belyst gennem universitetspædagogisk praksis. Kognition og pædagogik. København: Dansk Psykologisk Forlag

Hviid, P. (2002) Leg og udvikling I: O. Løw og E. Svejgaard (red.), Psykologiske Grundtemaer, Århus: KvaN

Hviid, P. (2002). ‘Børnestemmer i socialpolitik. København: Social Politik, nr. 2.

Hviid, P. (2001). Når mor er hjemme – børns meninger om omsorgsdage.’Københavsn: Børnerådets Børnepanelundersøgelse.

Hviid,P. (2000): Legekammerater. I: L. Reimer, I. Schousboe & P. Thorborg (red.), I nærheden – en bog om børneperspektiver. København: Hans Reitzels Forlag.

Hviid, P. (2000). Til Lykke – børneliv i SFO og skole. København: DPI

Hviid, P. (1996). Blandt venner. I: D. Cecchin & E. Sander (red.), Pædagogens Kompetencer. København: BUPL

Hviid,P. (1996). Konflikter mellem børn og voksne. I: G.Kragh-Müller (red.), Samspil og konflikter. København: Pædagogisk Forlag

Hviid, P. (1996). Institutioner som rum for udvikling af selvbestemmelse. I: G. Kragh-Müller (red.), Samspil og konflikter. København: Pædagogisk Forlag.