Rudolf Kjeldsen

Erhvervspsykolog, Medstifter og Direktør

Cand.psych. Aut.

+45 22 64 56 12 rk@hr7.dk

- Jeg er optaget af at finde svar på de udfordringer, der opstår, når vi mennesker skal gøre noget sammen

I mere end 20 år har Rudolf arbejdet i offentlige- og private organisationer og institutioner, hvor de fleste har det til fælles, at de arbejder direkte med borgere og kunder. Som konsulent trækker han på sin egen erfaring som leder og chef, han er undersøgende og analytisk og sætter gerne gang i kreative og utraditionelle metoder, når en opgave skal løses. Fagligt bliver han holdt skarp som ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Ledelse, talent og konflikt

– Jeg synes, det er spændende at bistå i at finde løsninger på de udfordringer, der opstår, når vi mennesker skal gøre noget sammen. Jeg er meget optaget af at ”få det til at virke” mellem mennesker, så organisationen står stærkere, fortæller Rudolf.

Han beskæftiger sig især med faglig udvikling og kvalitetssikring i et organisatorisk perspektiv gennem arbejdet med arbejdsmiljø, ledelse og organisation. Således fungerer han som konsulent og supervisor på alle niveauer i organisationer og virksomheder. Han beskæftiger sig derudover med talent- og kompetenceudvikling i et organisationsperspektiv.

2007 – Direktør i HR7
2016 – Ekstern Lektor Århus Universitet, Uddannelsesvidenskab i organisation, ledelse og læring.
2003 – 2006 Sektionschef i TDC-koncern, HR

Ansvaret for opbygning af TDC’s strategiske leder- og HR-udviklingsindsats gennem udvikling, opbygning og implementering af koncerntværgående uddannelses- og indkøbssystemer.

2000 – 2003 Faglig leder Revacentret i København, Håndværks- og Industrigruppen.
1997 – 2000 Psykolog i Rødovre Kommunes familiebehandlergruppe.
1996 – 1997 Uddannelseskonsulent på Forsikringshøjskolen.

Skeptiske universitetsstuderende holder Rudolf i form

For Rudolf er det helt centralt, at hans arbejde bygger på viden, grundighed og en stærk faglig tradition og tyngde. Hans arbejde som ekstern lektor på Aarhus Universitet holder ham skarp:

– Som underviser bliver jeg jo løbende udfordret af de studerendes notorisk kritiske og skeptiske tilgang til både vores praksis og vores forståelse af den. Så de er med til at holde mig i form, fortæller han.

Individet er klangbunden i organisationen

– Når jeg beskæftiger mig med grupper og organisationer, så er klangbunden for mit arbejde altid det enkelte menneske, fortæller Rudolf som derfor har stor gavn af sin erfaring og uddannelse som klinisk psykolog og psykoterapeut. Han fortsætter:

– Og når jeg beskæftiger mig med det enkelte menneske, så er gruppen og organisationen baggrunden, der giver individet mulighed for at træde frem som person og udvikle sig med sit arbejde.

Konsulent og supervisor på alle niveauer i institutioner, der arbejder med undervisning og uddannelse, Social- og sundhedsområdet, folkeskole og daginstitutionsområdet, revalidering og jobcenter.

Socialt arbejde, uddannelse og behandling

 • Supervisor for personalegrupper inden for det psykosociale arbejdsområde, socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, pædagoger, politifolk, lærere, psykologer, læger, sygeplejersker, familiekonsulenter mv.
 • Uddannelse af personale i krisehåndtering og opbygning processer samt træning i debriefing
 • Udarbejdelse af politikker, arbejdsgange
 • Udarbejdelse af fælles værdigrundlag, identifikation af udviklingsområder, strategiudvikling, faglige udviklingsprojekter, evalueringer, kvalitetssikring og produktudvikling

HR og ledelse 

 • Udviklingsarbejde med ledelsesteams
 • Virksomheders arbejde med klima- og trivselsmålinger både som hel organisation og specifikke afdelinger. Aktiviteterne har spændt over kvalitativ undersøgelse på baggrund af kvantitative data, analyse og afrapportering til direktionen.
 • Udvikling og implementering af HR-værktøjer gennem styring af udviklingsprojekter og kompetenceudvikling
 • Organisering og ledelse af selvledende medarbejdere i videns-tunge virksomheder herunder organisations udviklingsprocesser for hele organisationer gennem aktiviteter som: Konference og seminardage, analyse processer, lederuddannelse
 • Organisationsundersøgelse og kulturanalyser i forbindelse med forandrings- og udviklingsprojekter
 • Gennemførelse af højt specialiserede kompetenceanalyse processer i forbindelse tiltrækning, udvikling og fastholdelse af medarbejdere
 • Udvikling og gennemførelse af lederuddannelse i stor skala i samarbejde med universiteter og højere læreanstalter. Herunder undervisning, processtyring og coaching.
 • Udvikling og implementering af talentudviklingsprogrammer
 • Værdiprocesser for organisationer i forbindelse med branding, fælles retning og ledelses- og udviklingsgrundlag
 • Coaching og terapi i forbindelse med personlige udviklingsforløb og behandling af stressreaktioner. Herunder været ansvarlig for et større personligt udviklingsforløb indeholdende testning, udviklingsplan og coaching for 300 ledere med ca. 2200 samtaler i alt.

Udviklingsprogram for 700 ledere i TDC koncern 

Men Rudolf trækker også på sin erfaring som chef i sit arbejde. Især tiden som sektionschef i TDC-koncern, HR hvor han arbejdede med strategisk HR.

– Det arbejde har i den grad styrket mit organisatoriske perspektiv og min erfaring med at udvikle og implementere store tiltag på HRM-området.

 • Ledet og udviklet et lederudviklingsprogram for omkring 700 ledere.
 • Udviklet og implementeret en HR-uddannelse for 360 medarbejdere.
 • Implementeret et system, der kunne håndtere udviklingssamtaler for 16.000 medarbejdere.

Overraskelse, glæde og passion

Hvis man spørger Rudolfs kolleger om, hvordan han arbejder med udvikling i virksomheder og organisationer, så får man ofte at vide, at han er kreativ.

I en værdiproces på en skole, der forløb over 6 måneder, inviterede Rudolf for eksempel forskellige kunstnere med, som skulle involvere børnene i processen:

– Det, at gøre tingene på måder som ikke ligger lige for, resulterer ofte i nye perspektiver. Og det skaber overraskelse, glæde og passion for deltagerne i processen – og for mig, slutter Rudolf.

1996 Cand.psych. fra Københavns Universitet.
2002 Autoriseret af Psykolognævnet.
2005 Certificeret i Psychological Coaching, Center for Coaching, London.
2015 Uddannet i Fænomenologisk og Eksistentiel Psykoterapi.