Nanna Schultz, konsulent, HR7

Hvad er bæredygtighedspsykologi?

Hvordan hænger bæredygtighed sammen med psykologi? Få svarene fra ekspertens egen mund. Malaika Thomsen – konsulent i HR7 – fortæller her om, hvorfor hun endte med at beskæftige sig med bæredygtighedspsykologi, og hvordan det spiller ind i organisationer.

Hvordan nåede du frem til, at du ville specialisere dig indenfor bæredygtig adfærd?

”Da jeg læste psykologi på Københavns Universitet var bæredygtighed så godt som ukendt territorium. Min vinkel var så ny og unik at flere studiekammerater og undervisere havde betvivlet, om det overhovedet var ’rigtig psykologi’. To måneder før afleveringen af mit speciale blev jeg dog bekræftet i, at jeg havde fat i et lødigt psykologfagligt emne. American Psychological Association udkom med temaudgivelsen: ‘Psychology and Global Climate Change’”.

”I min studietid kom jeg til at arbejde med Corporate Social Responsibility – virksomheders samfundsansvar. Fra det øjeblik var ikke i tvivl om, hvordan alle mine interesser kunne samles under begreber som, Corporate Social Innovation, Social Entrepreneurship, bæredygtig ledelse, borgerdrevet miljøinitiativer osv.”

”I et stearinlysoplyst Østre Gasværk i september 2008 kom jeg til at overvære en magisk aften om ’cirkulær økonomi’, flot præsenteret med karismatiske talere og musik. Det viste mig en optimistisk vej i arbejdet med bæredygtighed, der ellers kan være præget af meget pessimisme. Jeg er nok blevet ukuelig optimist og har en bæredygtig vision for fremtiden, som er lys og let.”

Hvordan spiller det at være psykolog sammen med bæredygtig adfærd?

”Den psykologiske vinkel på bæredygtig adfærd er orienteret mod at se bag om adfærden. Conservation Psykologi er optaget af, at belyse hvordan mennesker påvirkes af naturen, og hvordan naturen påvirkes af mennesker. Der er i dag evidens for, at naturen kan have en mental helbredende effekt. På strategisk niveau udvikles der kampagner, der har til formål at præge folk til at efterlade et mere økologisk fodspor – og nogle vil endda tale for, at vi skal efterlade et positivt økologisk fodspor.”

”Mit speciale fik den akademiske titel: ’Conservation Psykologi: En undersøgelse af strategier til fremme af miljøvenlig adfærd’. På trods af, at psykologispecialer ofte er tør læsning, fik det ikke lov at ligge i skuffen ret længe. Det vakte stor interesse hos Samsø Energi akademi, og jeg blev inviteret til at deltage i et seminar om akademiets kommende strategiudvikling. Samsø er verdenskendt for at være vedvarende energi ø, og der var en række toneangivende mennesker omkring miljø, energi, klima og bæredygtighed i Danmark til stede. Der var også forskellige udenlandske aktører, og de bekræftede mig i, at jeg havde en relevant forståelse af feltet. Det gav mig blod på tanden!”

Hvad kan du tilbyde som erhvervspsykolog med speciale i bæredygtig adfærd?

”Jeg kan sparre, rådgive og lave inspirationsoplæg om temaet. Jeg har lavet mindre workshops om, hvilke psykologiske barrierer, der kan spille ind i formidling af bæredygtige services og produkter. Derudover er der hele den indre bæredygtige organiseringen af arbejdet. I dag lider over 20 % danskerne af meget høj stress, ifølge Danmarks Statistik. Visionsarbejde koblet med en ny måde, at balancere arbejdet i krydsfeltet mellem passion, produkt og profession kan komme i spil i forskellige typer af analyser, tests, kompetenceudvikling, workshops, processer og organisationsudvikling.” ”Social bæredygtighed i forbindelse med byudvikling eller erhvervspark udvikling er også et sted, hvor rådgivning, konfliktmægling, analyser og dialogiske processer kan komme i spil.”

”Hvilke infrastrukturer påvirker vores ubæredygtige handlemønstre og beslutninger? Og hvordan skabes der varig motivation for bæredygtig adfærd? Hvordan finder vi overhovedet ud af hvilke praksisser der er relevante at formidle og til hvem? Sådanne spørgsmål optager mig i mit konsulentvirke.”

Hvordan ser du fremtiden for bæredygtig adfærd – bliver vi bedre?

”Det kommer an på, hvad bedre er? Det skal vi – borgere, erhvervsliv, politikere og videnskaberne – i dialog omkring. Vi kan starte med at tale om, hvilken fremtid vi som samfund ønsker for vores tip-tip oldebørn. Vi må overveje baglæns skridt for skridt fra den ønskede fremtid, hvilke konkrete skridt, der vil føre os derhen. Det kræver modige politikere, og det kræver et nyt udvidet samfundsansvar, som mange virksomheder allerede er ved at tage på sig. Derudover er der opstået en kollaborativ økonomi, som Gomore, Airbnb o.a. som allerede påvirker os til at forbruge på en ny måde.”

”Bæredygtig adfærd er et begreb, der ikke er velbelyst. Forskning i forståelsen af, hvilke parametre, i hvilke kontekster, der skaber reel målbar bæredygtig udvikling, er nødvendig. Vi vil blive bedre til at fremme bæredygtig adfærd, hvis vi undersøger og udvikler begrebet bæredygtig adfærd.”