Elsebeth Melgaard

Associeret Chefkonsulent

+45 20 94 46 68 em@hr7.dk

Elsebeth Melgaard arbejder særligt med:

  • Coaching af ledere, grupper af ledere og medarbejdere
  • Sparring i forbindelse med kompetenceafklaring og kompetenceudvikling blandt fagprofessionelle
  • Facilitering af ændringsprocesser og udviklingsprocesser

Erhvervskarriere

Associeret chefkonsulent

HR7 (2019- )

Censor i almen pædagogik
Universiteterne i Danmark (2014- )

Forretningsdirektør for den fusionerede Social- og Sundhedsskole i Region Hovedstaden
SOSU H (2018- 2019)

Direktør for selvejende erhvervsuddannelsesinstitution
SOSU C (2007-2018)

Skoleleder for Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt
(2002-2006)

Ekstern underviser i Kompetenceudvikling og læring for fagprofessionelle
Danmarks Sygeplejerske Højskole (1996-2001)

Uddannelseschef for Udviklings- og Uddannelsesafdelingen
Bispebjerg Hospital (1995-2002)

Klinisk oversygeplejerske ved Geriatrisk afdeling
Bispebjerg Hospital (1992-1995)

Ledende oversygeplejerske ved Akut kirurgisk modtagerafdeling
Bispebjerg Hospital (1991-1991)

Sygeplejelærer
Bispebjerg Sygeplejeskole (1988-1990)

Sygeplejerske
Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital (1983-1988)

 

Uddannelse

Socialkonstruktionistisk uddannelse for ledere og konsulenter – Haslebo og Partnere (2013)

2-årig Organisationspsykologiske uddannelse OPU – Institut for Gruppeanalyse (2006)

Cand.pæd. i Almen pædagogik med særligt henblik på voksenpædagogik – Danmarks Lærerhøjskole (1999)

Sygeplejerske – Bispebjerg Sygeplejeskole (1983)

Bifag i samfundsfag – Københavns Universitet (1979)