Rekrutteringsløsninger - Gør en forskel!
Rekrutteringsløsninger - Gør en forskel!

Ansæt med Tillid, Ansæt med Validering.

Med HR7 får du strategiske rekrutteringsløsninger. Og det endda til en fordelagtig pris, der er baseret på dine præcise behov og omfang.

Hos HR7 ønsker vi et enkelt, ukompliceret og langsigtet samarbejde med vores kunder. Derfor har vi udviklet 3 løsningskoncepter, der hver især i forskellig grad kan hjælpe dig med rekrutteringsprocessen.

Vælg din leverance model:

Alpha – Vores mest populære:

 • Testinterview i virksomheden med deltagelse af den rekrutterende leder.
 • Omfattende koordination, administration og feedback.

Hvorfor Vælge ALPHA-modellen fra HR7? Fordi det skaber tillid og sikkerhed i din rekrutteringsproces.

Personlig Deltagelse:

 • Med ALPHA er den rekrutterende leder direkte involveret i testinterviews.
 • Personlig tilstedeværelse sikrer en tættere forbindelse med kandidaterne.

Omfattende Feedback:

 • ALPHA leverer detaljeret koordination, administration og præcis feedback.
 • Den rekrutterende leder får en grundig forståelse af kandidaternes styrker og svagheder.

Effektiv Beslutningstagning:

 • Direkte deltagelse i testinterviews muliggør hurtigere og mere informeret beslutningstagning.
 • ALPHA skaber en direkte linje mellem ledelse og kandidater for en mere effektiv udvælgelsesproces.

Højt Professionel Validering:

 • ALPHA sikrer dig som leder en professionel validering af dit rekrutteringsvalget.
 • Kombinationen af lederens indsigt og HR7’s ekspertise skaber et robust beslutningsgrundlag.

Fuld Transparens:

 • ALPHA sikrer fuld gennemsigtighed i testprocessen og kandidatvurderinger.
 • Åben kommunikation mellem leder og HR7 fremmer et transparent og tillidsfuldt samarbejde.

Kort sagt du skal vælge ALPHA for en Dybt Forankret og Interaktiv Rekrutteringsoplevelse med Direkte Indflydelse fra den rekrutterende ledelse.

Beta – Vores anbefalede løsning:

 • Testinterview i HR7’s lokaler uden lederens deltagelse.
 • Præsentation af kandidater med omfattende rapportering.

Hvorfor Vælge BETA-modellen fra HR7? Fordi det er vores kunders foretrukne valg.

Fokuseret Effektivitet:

 • Med BETA afholdes testinterviews i HR7’s lokaler uden deltagelse af den rekrutterende leder.
 • Fokuseret miljø skaber en mere struktureret og effektiv interviewproces.

Objektivitet og Neutralitet:

 • BETA sikrer en objektiv og neutral vurdering af kandidater uden lederens tilstedeværelse.
 • HR7’s konsulent agerer som en uafhængig observatør for at opretholde objektivitet.

Professionel Rapportering:

 • BETA leverer en samlet præsentation af kandidater med omfattende rapportering.
 • Professionel analyse og sammenfatning letter beslutningstagningen for den rekrutterende leder.

Optimeret Beslutningsgrundlag:

 • Fraværet af lederen under testinterviewet letter en mere objektiv evaluering af kandidater.
 • BETA giver mulighed for et beslutningsgrundlag baseret på en professionel og systematisk tilgang.

Effektiv Beslutningstagning:

 • BETA fremmer hurtig og effektiv beslutningstagning ved at centralisere vurderingsprocessen.
 • Den rekrutterende leder modtager præcise og klare anbefalinger fra HR7.

Professionel Vurdering:

 • BETA sikrer en professionel vurdering af kandidaterne uden påvirkning fra lederen.
 • HR7’s ekspertise garanterer en velbegrundet og faglig tilgang til rekrutteringsprocessen.

Kort sagt du skal vælge BETA for en Fokuseret, Objektiv og Effektiv Rekrutteringsoplevelse med Professionel Rapportering samt Et Optimeret Beslutningsgrundlag.

Gamma – Den eksklusive:

 • Dedikeret konsulent gennem hele rekrutteringsprocessen.
 • Aktiv involvering i analyse, screening og testinterviews.

Hvorfor Vælge GAMMA-modellen fra HR7? Fordi I ønsker Jeres rekrutteringer styrket og valideret af eksperter.

Dedikeret Rådgivning:

 • GAMMA tilbyder en dedikeret HR7-konsulent, der er tilgængelig gennem hele rekrutteringsprocessen.
 • Få individuel rådgivning og støtte til at sikre succesfuld rekruttering.

Proaktiv Analyse og Afklaring:

 • Sammen med konsulenten analyseres kompetencer og behov for at forme det ideelle stillingsopslag.
 • Proaktiv involvering i rekrutteringsstrategien for bedre kvalificerede ansøgere.

Engageret Screening og Første Samtaler:

 • Konsulenten deltager i screening af ansøgere og de første samtaler.
 • Få en professionel vurdering af kandidater fra en erfaren rekrutteringsekspert.

Testinterviews med Konsulenten:

 • Konsulenten udfører testinterviews med udvalgte kandidater.
 • Sikkerhed for en kvalificeret og professionel evaluering af kandidaternes præstationer.

Præsentation af Samlet Oversigt:

 • Modtag en samlet præsentation / oversigt over kandidaterne.
 • Simplificerer Jeres beslutningstagningen ved at have alle nødvendige oplysninger samlet ét sted.

Kontinuerlig Validering og Referencetagning:

 • Konsulentens engagement sikrer en kontinuerlig validering af rekrutteringsbeslutninger.
 • Indeholder ydermere referencetagning for en omfattende evaluering af kandidaternes baggrund.

Kort sagt skal du vælge GAMMA når du ønsker dedikeret rådgivning, proaktiv analyse, engageret screening, kontinuerlig validering samt referencetagning for en vellykket rekrutteringsproces.