Ledelses- og talentudvikling
Ledelses- og talentudvikling

I en verden præget af konstant forandring, har vi som medarbejdere indset, hvor vigtigt det er, at vi mestrer kunsten at tilpasse os og forandre os med verden. Vi har lært, at hvis vi skal rejse vellykket gennem disse skiftende tider, så kræver det ganske enkelt, at vi har evnen til at tilpasse os. Som aktive deltagere i den moderne arbejdsvirkelighed, er vores konstante læring vigtig. Vi tilgår velkendte opgaver på ny og udforsker andre måder at se på kendte udfordringer. Når vi stræber efter at opbygge bæredygtige virksomheder og organisationer, er det afgørende, at vi som ledere støtter og styrker både de individuelle og teamets fælles kompetencer. Det gør os i stand til at imødekomme de krav til konstant udvikling, som det moderne arbejdsliv stiller.

Coaching som udviklingsværktøj
En af de veje vi kan følge for at iværksætte kompetenceudvikling, er coaching-vejen. Coaching skiller sig ud fra den traditionelle undervisning ved at fokusere direkte på den enkelte medarbejder og er centreret omkring medarbejderens personlige eksistentielle situation og/eller dennes specifikke behov inden for kompetenceudvikling.

Hos HR7 har vi mange års erfaring i at coache ledere, der ønsker personlig forandring i deres lederstil. Vi har arbejdet sammen med ledere, hvor det var deres medarbejdere, der gav udtryk for ønsket om, at lederen skulle gennemføre ændringer. Et tegn på en sund organisation, hvor der er åbenhed for, at medarbejderne kan efterspørge ændringer hos deres leder. Vi har også stået i et utal af andre situationer, hvor vi har bistået med coaching i komplekse og udfordrende forhold inden for organisationen.

Vores kompetencer
Gennem alle coachingforløb har et fællestræk været, at vores indsats fokuserer på at forandre og udvikle ledere, så de bliver endnu dygtigere til at navigere i den konstant foranderlige verden.

Vores kompetencer og ressourcer strækker sig til at kunne coache indenfor:

  • Ledelsestalenter
  • Nye ledere
  • Erfarne ledere
  • Personlig handlekraft og udvikling
  • Topledere

Kontakt og tillid
Tillid, tryghed og kontakt er nøgleelementer i en vellykket coachingproces. Uden disse elementer fungerer et coachingforløb simpelthen ikke. Allerede ved den første samtale arbejder coachen på at opbygge en relation, hvor begge parter tror på muligheden for et frugtbart forløb. I nogle situationer er det afgørende at drøfte spørgsmål om fortrolighed og metode. Her afklarer vi mål, omfang og sammenhæng med vedkommende.

Udviklingsfokus
I vores lederudviklingsforløb er kendskabet og forbindelsen til organisationens virkelighed afgørende for at skabe reel værdi. Derfor begynder vi vores udviklingsprocesser med en indledende indhentning af data. Det kan f.eks. inkludere tests, der sammenligner fokuspersonen med en gruppe af ledere og specialister. Gennem feedback fra testresultaterne og de efterfølgende diskussioner, identificerer vi de relevante udviklingsområder. Data kan også komme fra trepartssamtaler med den nærmeste leder, hvor fokuspersonen og lederen sammen identificerer udviklingspunkter. Endelig kan data komme fra klimamålinger og 360 graders-undersøgelser, hvor hele organisationen har givet feedback på den pågældende leder. Valget af undersøgelsesmetoder afhænger af opgavens specifikke indhold, mål og omfang.

Hvad taler vi om
Coaching handler om at udvikle kompetencer på mange forskellige områder. Her betyder kompetencer den tilgang, man anvender for at løse de ledelsesopgaver, der ligger på ens bord, og samtidig opnå de ønskede resultater for organisationen i forbindelse med disse opgaver.

Denne definition er nem at forstå på papiret, men i virkeligheden er den meget mere nuanceret. De områder der skal udvikles, kan være meget forskelligartede, og de inkluderer temaer som sociale og relationelle færdigheder, lederens rolle og position, arbejdsbyrden, følelser og passioner, organisationens udvikling, talentudvikling, håndtering af konflikter og modsatrettede interesser, kommunikation, strategi, værdier, beslutninger og meget mere.

Rammerne for coaching
Hele coachingprocessen er baseret på tillid og fortrolighed. Vores psykologer følger etiske retningslinjer fastlagt af Danske Psykologer, og vi er også medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Når det kommer til metoden, bruger vi en tilgang, der fokuserer på at finde problemer og løsninger. Vores coaching har altid en arbejdsrelateret tilgang. Vores konsulenter sørger for, at målene og rammerne for coachingen er klart rettet mod arbejdsområdet, og de sikrer løbende, at deltageren er enig i samtaleemner og formen på samtalerne.