HR7 ApS’ politik om behandling af personlige data

Indhold
Hvilke oplysninger indsamler vi?
Sådan anvender vi dine oplysninger
Særligt for test
Beskyttelse og opbevaring af dine oplysninger
Egen indsigt og kontrol med dine oplysninger
Kontakt til tredjeparter
Ændring af datapolitikken

Hvilke oplysninger indsamler vi?

HR7 er en virksomhed, som blandt andet beskæftiger sig med personlig udvikling, rekruttering og persontestning. I forbindelse med dit samarbejde eller interaktion med HR7 kan du blive bedt om at give visse oplysninger om dig selv.
Disse oplysninger kan omfatte: 

  • dit navn, kontaktdetaljer og detaljer vedrørende din beskæftigelse 
  • oplysninger, der opgives i forbindelse med konfliktløsning 
  • oplysninger indhentet i vores testværktøjer (som indeholder fortrolige men ikke personfølsomme data, herunder interesser, motiver, talenter, færdigheder, kompetencer og foretrukken virksomhedskultur) med udvælgelse og udvikling for øje. 

Disse oplysninger vil typisk blive indhentet via din egen korrespondance med os, korrespondance, der sendes til os, korrespondance via vores websted eller oplysninger vi modtager eller indsamler fra tredjeparter – fx ansættelsesmyndighed, referencer – som føjes til vores brugeroplysninger. 

HR7 indsamler som udgangspunkt alene almindelige persondata. Hvor der er henvisning til psykologsamtaler fra sundhedsforsikringer eller du som privat person henvender dig til HR7 for at modtage psykologsamtaler håndteres persondata af følsom karakter. 

Registrering via sociale medier:

Du kan tilgå vores profil på LinkedIn. HR7 registrerer ikke data via de sociale medier, men ved at tilgå LinkedIn, giver du os adgang til personlige oplysninger, der er gemt/registreret på sådanne tredjepartswebsted. Omfanget af denne adgang varierer afhængigt af webstedet og af dine egne browserindstillinger og dit samtykke. HR7 behandler personoplysninger fra dette tredjepartswebsted i henhold til dennes politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Sådan anvender vi dine personlige oplysninger

Vi kan anvende dine personlige oplysninger til følgende formål: vurdering af dig i et rekrutteringsforløb eller anden human ressource sammenhæng, bogføring, fakturering og revision, sikkerhed, administrative og juridiske formål, kundehåndtering, til at udføre kontraktmæssige forpligtelser indgået mellem dig og os samt til at hjælpe os i vores fremtidige samarbejde med dig. Dine personlige oplysninger kan blive anvendt til at videregive rapporter og ydelser til vores kunder som led i udførelsen af den kontrakt som du og kunden indgår i. Disse rapporter og ydelser kan blive anvendt af vores kunder i forbindelse med udvælgelse og udvikling af individer i forbindelse med ansættelse eller anden sammenhæng inden for human ressourceområdet. 

HR7 indsamler alene persondata om dig, såfremt det gøres som led i gennemførelsen af en kontrakt eller til forfølgelse af andet legitimt formål, herunder fx fakturering og bogføring. 

Bogføringsoplysninger som bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance og lignende oplysninger er nødvendige for at dokumentere vores bogføring i forhold til Skat. Den bogføringspligtige skal opbevare bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. 

Særlig for rekrutteringsprocesser

Som led i en rekrutteringsproces kan vi bede dig om kontaktdetaljer på en tredje part til bekræftelse af dine oplysninger. Det er dit ansvar at informere enhver tredjepart, hvis kontaktdetaljer og personlige oplysninger du giver os, om at du har givet disse informationer. Du bør have fået samtykke fra en sådan tredjepart, inden du videregiver dennes personlige oplysninger. 

Hvis vi har kontaktet dig som følge af, at dine detaljer er blevet givet til os af en medvirkende i en rekrutteringsproces, har vi gjort en rimelig indsats for at sikre, at de forinden har fået dit samtykke. I sådanne situationer bekræfter vi, at vi vil bruge dine personlige detaljer og enhver oplysning, som du efterfølgende sender til os i overensstemmelse med denne politik om håndtering af personlige oplysninger. 

HR7 indsamler som udgangspunkt alene almindelige persondata og ikke persondata af følsom karakter. Data som indsamles via besvarelser af psykologiske test, er fortrolige men ikke følsomme data. HR7 behandler og sikrer fortrolige data med samme grad af sikkerhed og fortrolighed som anden persondata og i overensstemmelse med denne persondatapolitik. 

Beskyttelse og opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring. 

Vi destruerer som udgangspunkt de pågældende persondata ifm. ydelserne indenfor 3-6 måneder efter afholdelse af ydelsen, hvis der ikke er saglig grund for at opbevare dem længere 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. part udover de aktører, herunder fx din egen arbejdsgiver, din eventuelle arbejdsgiver, testudbyder el.lign. som indgår som del af sagsforløbet. 

Indsigt og kontrol med dine oplysninger

Du er berettiget til at se de oplysninger, som vi har om dig. Du kan bede os om at foretage enhver nødvendig ændring for at sikre, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis du ønsker at verificere de detaljer, som du har fremsendt til os, kan du gøre det ved at kontakte os ved at bruge kontaktdetaljerne sidst i denne bekendtgørelse. Vi forbeholder os ret til, efter forudgående aftale, at tage et gebyr til dækning af de omkostninger, vi måtte have i forbindelse med at give dig detaljer om de oplysninger, vi har om dig. 

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger givet i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at skrive til info@hr7.dk. 

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med gældende lovgivning, kan du klage over behandlingen ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk). 

Det bemærkes, at vores politik om håndtering af personlige oplysninger vil blive tilsidesat i tilfælde, hvor det er krævet af os, eller hvor det er påbudt at offentliggøre personlige oplysninger som følge af lovgivning eller domstols kendelse. 

Kontakt til tredjeparter

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun anvendelse og overførsel af oplysninger, som vi indsamler fra dig, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. HR7 har ingen kontrol over tredjeparters politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, som måtte finde anvendelse på dig. Når vi samarbejder med tredjeparter eller anvender tredjepartsværktøjer til at levere visse tjenester, anfører vi udtrykkeligt, hvilken politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der finder anvendelse. Vi opfordrer dig derfor til at spørge, før du videregiver dine personlige oplysninger til andre. 

Ændring af databeskyttelsespolitikken

HR7 kan til enhver tid foretage ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt læser den. Væsentlige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive meddelt på vores websted. Den ændrede politik om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, så snart den er offentliggjort på webstedet. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet opdateret og offentliggjort på webstedet den 28. februar 2024.