Search and selection
Search and selection

Vi er her, fordi vi tror på, at det at finde den rette kandidat gør en forskel for både mennesker og forretning. Vi vil sikre, at alle får en god rekrutteringsoplevelse. Vores mål er at støtte virksomheder i at finde og vælge de helt rigtige medarbejdere.

Hele processen handler om:

  • At analysere og beskrive jobprofilen, der matcher virksomhedens aktuelle behov
  • At søge, finde og kontakte de kandidater, der passer til profilen
  • At skabe gode relationer mellem kandidater og virksomheden
  • At samarbejde med kandidaterne og klart beskrive deres kompetencer og kvalifikationer

At give et solidt beslutningsgrundlag, der fører til kvalificerede valg af kandidater

Vi har opdelt vores service i det, vi kalder “heats”, som er de overordnede skridt, vores rekrutteringsforløb typisk følger.

Læs mere om vores forløb nedenfor.

Heat 1

At finde de rigtige kandidater
For at finde de rette kandidater er det vigtigt at have de korrekte søgekriterier. En kandidat- og jobprofil er en beskrivelse af de kompetencer, der er nødvendige for at udføre jobbet på en måde, der skaber resultater i en given virksomhed. I HR7 samarbejder vi altid med virksomheden for at udarbejde denne profil.

Vi skal have indblik i:

  • Hvilke resultater skal kandidaten opnå i jobbet, og hvordan relaterer de sig til virksomhedens strategi?
  • De konkrete opgaver, der skal løses for at opnå resultater
  • De kompetencer, det kræver for at udføre opgaverne på den rette måde i den givne virksomhed

Search og screening
Med de data vi indsamler i starten, påbegynder vi en søgeproces efter potentielle kandidater, der kunne være interesserede i at deltage i rekrutteringen.

Vi starter med at undersøge kandidatmarkedet. Her undersøger vi mulighederne i vores netværk og i relevante databaser. Når den indledende markedsundersøgelse er færdiggjort, starter vi på at kontakte listen af kandidater.

Den næste tid står i dialogens tegn. Her skriver og samtaler vi med de kandidater, der vender tilbage og er interesseret i jeres stilling.

Efter en tid med spændende og eksplorative dialoger med jeres potentielle nye medarbejdere, indleder vi det, vi kalder ”Heat 2”. Nu har vi nemlig udvalgt de mennesker, som, ud fra det indledende arbejde, passer bedst til jeres stilling.

Heat 2

Interviews og test af kandidater
Når udvælgelsen er foretaget, inviterer vi de udvalgte kandidater til en første samtale med en konsulent fra HR7. Formålet er at etablere en god forbindelse, præsentere jobbet og lade kandidaten præsentere sig selv.

Her finder vi ud af, om der er et match mellem jobprofil, udviklingsmuligheder, virksomhedskultur og kandidatens kompetencer, værdier og motivation.

Formålet er, at vi sammen med jer og kandidaten skaber den indsigt, der hjælper os med at identificere de bedst egnede til stillingen.

Assessment
Efter vores første samtaler, inviterer vi de personer til et testinterview, som vi sammen vurderer, er mest relevante for stillingen. Vi benytter og er certificeret i en række forskellige personlighedstests. Derfor kan vi i fællesskab blive enige om, hvilket værktøj der egner sig bedst til stillingen.

På det her tidspunkt i processen kan I vælge, om jeres rekrutterende ledere skal være med til mødet med kandidaten, eller om det kun skal være en af vores konsulenter fra HR7, der er til stede. Vi vurderer altid, hvad der er klogest sammen med jer, ud fra den specifikke rekrutteringsproces, som vi arbejder på.

Vi sørger også for, at de mennesker, der skal testes, forstår formålet med testen. Vi bruger altid personvurderingsværktøjerne nysgerrigt og inviterende og aldrig deterministisk – og det bliver kandidaten informeret om.

Heat 3

Afrapportering og møde med kandidater
Det er altid en følsom og krævende proces for det menneske, som vi på den ene side tror på, at I kan give det bedste udgangspunkt for succes, og på den anden side det menneske, som kan tilføre jer mest værdi.

Derfor afslutter vi altid vores rekrutteringsforløb af med et møde, hvor vi i fællesskab drøfter de mennesker, vi har mødt. Det gør vi med udgangspunkt i det materiale, der i gennem hele processen er oparbejdet omkring de mennesker, der er med i slutspurten til jeres stilling.

Vi går fra mødet med beslutningen om, hvem vi gerne vil ansætte.

Referencetjek
Som en del af processen kan vi også tjekke kandidaternes referencer. Det kan give nye indsigter og nuancer at tale med en person, der har arbejdet sammen med det menneske, som vi sammen har udset os kan varetage stillingen hos jer. Referencetjek kan ske på forskellige tidspunkter i processen, men vil oftest være før eller efter, at vi udfører testinterviews.

Kandidatens fortrolighed og samarbejde er altid vores højeste prioritet under et eventuelt referencetjek.

Heat 4

Afslutning af processen
For at sikre at jeres nye medarbejdere får en god start og bliver succesfulde i deres nye job, følger vi op inden for tre måneder efter ansættelsen. Dette hjælper både jer og kandidaten med at få en god start og en god overgang til et nyt arbejdsmiljø.
Vi tilbyder også at coache nye medarbejdere for at give en så god start som mulig. Coachingforløb til nye medarbejdere er ikke en del af vores standard rekrutteringsløsning, og det kan derfor aftales som tilkøb særskilt.

Opsamling af processen
Vi tror på stærke og langvarige samarbejder. Derfor samler vi altid alle involverede parter i rekrutteringsprocessen til en evaluering af samarbejdet. Dette giver os i HR7 feedback til forbedringer og finjusteringer af vores tilgang.

HR7 har egne rekrutteringskonsulenter og samarbejder også med eksterne specialister. Vi tilpasser altid vores processer og stræber efter tæt og langvarigt samarbejde med vores kunder.