09.11.2023

Sådan bruger du Hogan til teamudvikling

I den dynamiske verden er effektive teams altafgørende. Et af de værktøjer vi ofte bruger, til medarbejder- og teamudvikling, er Hogan Assessment System - et psykologisk vurderingsværktøj, der giver dybtgående indsigt i adfærd og personlighedstræk. I denne artikel giver vi et skræddersyet perspektiv til ledere, der er interesserede i at udnytte potentialerne ved databaseret teamudvikling, samt facilitere en teamudviklingsworkshop ved hjælp af Hogan Assessment System.

Hvad er Hogan Assessment System?

Før vi dykker ned i, hvordan man designer en Hogan workshop, er det væsentligt at forstå det grundlæggende i Hogan Assessment System. Hogan er et videnskabeligt valideret værktøj, der omfatter tre kernevurderinger: Hogan Personality Inventory (HPI), Hogan Development Survey (HDS) og Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI). Tilsammen giver disse vurderinger et omfattende indblik en persons personlighed, potentielle udfordringer og individuelle værdier. Disse tre dele er i vores overbevisning fundamentet i en god teamudviklingsworkshop.

Men hvad skal der så til, for at kunne sammensætte en teamudviklingsworkshop, der både tilbyder den enkelte medarbejder nye indsigter om sig selv, samtidig med at give teams indsigter i hinanden. Og lige så essentielt – hvad får du som leder ud af en sådan workshop? Det kigger vi nærmere på herunder.

Sådan bruger du Hogan til teamudvikling

Hvad vil du gerne opnå?

De mål du sætter, vil fungere som rammen om din workshop.

Det første du skal overveje er, hvad du gerne vil opnå med din teamudviklingsaktivitet. Med andre ord -du skal definere dine mål. Som leder har du sikkert allerede nu tænkt på et par scenarier, hvor dit team eller din organisation kunne blive bedre. Det kan være, at du har en gruppe medarbejdere, der har svært ved at samarbejde. Eller måske oplever du spændinger i dit team. Uanset hvilke problematikker dit team står overfor, så er første opgave at specificere den udfordring, som du ønsker at fokusere på med en teamudviklingsworkshop, og sætte nogle klare målsætninger for, hvad du ønsker at opnå med workshoppen.

Sådan bruger du Hogan til teamudvikling

Skab et tydeligt formål for workshopdeltagerene

Brug Hogan værktøjet med omhu og nysgerrighed, aldrig determinerende og dømmende.

Hvis du har en konkret udfordring, hvor du tænker at teamudvikling kunne være nøglen, så ved du sikkert også hvilke mennesker, der skulle med på en eventuel teamudviklingsworkshop. På den måde hænger dine mål og teamworkshoppens deltagere tæt sammen. Så udvælgelsen kan give sig selv – men det er altafgørende, at deltagerne er modtagelige for processen og forstår dens formål.

Det er en følsom proces at bruge Hogan i teamudviklings øjemed. Derfor er det vigtigt, at deltagerne i en teamudvikling er klar over, at målet ikke er at sætte prædikater på eller dømme dem, men snarere at fremme deltagernes selvbevidsthed for at kunne forbedre samarbejdet teammedlemmerne i mellem.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege– testværktøjer må aldrig bruges som et determinerende eller dømmende instrument, hvorfor vi i HR7 gør en dyd ud af, altid at bruge alle slags test med omhu og nysgerrighed, for at dets potentialer kan indfries.

 

Første skridt for deltagerne i workshoppen

En god Hogan workshop sprudler af nye perspektiver og indsigter.

Forud for selve workshoppen skal alle deltagere gennemføre en Hogan test. De indsigter, der genereres på baggrund af testen, kræver en grundig tilbagelæsning for testpersonen. Det kræver typisk, at du allierer dig med en certificeret Hogan-konsulent, der kan administrere og tilbagelæse testens resultater for hvert enkelt deltagere i workshoppen. Her er det igen helt centralt, at personerne i tilbagelæsningssituationen får en klar forståelse af, hvad testresultaterne fortæller og betyder.

En god Hogan workshop skaber nye perspektiver og indsigter. Hvis du giver dig i kast med en sådan aktivitet, må du derfor gøre det til din fornemmeste opgave at skabe de bedste forudsætninger, for at kunne indfri de potentialer Hogan workshoppen muliggøre.

 

Fortolkning af Hogan Team Report

Den svære øvelse, men også den mest givende

Som du måske har bemærket, er vi endnu ikke nået til den faktiske workshop. Der ligger altså en del arbejde forud for selve workshoppen – i hvert fald hvis man vil behandle deltagerne, og de indsigter der genereres, med den rette omhu. Men her i artiklen beskriver vi som bekendt også vores ”HR7 tilgang” til teamudvikling med Hogan – så den står for egen regning.

Så når alle har fået deres individuelle testtilbagelæsning, så retter vi fokus mod Hogans teamrapport.

Når vurderingerne er færdige, skal du arbejde tæt sammen med konsulenten for at fortolke resultaterne med et specifikt fokus på Hogan-teamrapporten. Denne rapport giver indsigt i teamets kollektive personlighedstræk og potentielle dynamik. Brug denne indsigt til at skræddersy dit workshopindhold.

 

Workshopdesign med Hogan Insights; step-by-step

Dit workshopdesign bør afspejle dine foruddefinerede mål og indsigter fra Hogan-teamrapporten. Her er en foreslået struktur:

 

Individuel refleksion: Lad deltagerne gennemgå deres Hogan-resultater og reflektere over, hvordan deres egenskaber påvirker teamdynamikken.

Gruppediskussion: Fremme en åben dialog om Hogan-teamrapportens resultater. Udforsk fælles træk og forskelle mellem teammedlemmerne.

Rollespil: Opstil scenarier til at træne effektiv kommunikation og selvledelsesstrategier baseret på vurderingsresultaterne.

Feedback og handlingsplan: Giv feedback til hver deltager om, hvordan de kan bidrage mere effektivt til teamet og formuler fælles handlingsplaner for forbedringer.

 

Åbne spørgsmål og refleksioner

Brug åbne spørgsmål gennem hele workshoppen for at stimulere meningsfulde diskussioner og selvrefleksion. Nogle eksempler kunne være:

 

“Hvordan kan holdets fælles styrker udnyttes til bedre præstationer?”

“I hvilke situationer kan holdets potentielle afsporere komme i spil, og hvordan kan vi afbøde dem?”

“Hvilke værdier og motivatorer er almindelige blandt teammedlemmer, og hvordan kan disse udnyttes til fælles mål?”

 

Konklusion

Hogan Assessment System tilbyder med sin Hogan Team Report en uundværlig mulighed for ledere til at få en dybere indsigt i deres teams. Ved at integrere Hogan-vurderinger i en teamudviklingsworkshop, der fokusere på selvbevidsthed, dialog og handlingsplanlægning, kan du udvikling et team, der udmærker sig og driver organisatorisk succes.

Husk at teamudvikling er en løbende proces. Se med jævne mellemrum resultaterne af din workshop for at spore fremskridt og justere din tilgang efterhånden som dit team udvikler sig. Ved at omfavne de værdifulde indsigter, der tilbydes af Hogan Assessments, og dyrke en kultur med kontinuerlig vækst, kan du lede dit team til ekspertise og enestående præstationer.