Kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejdere

Det pædagogiske arbejde skal ifølge lovgivningen på dagtilbudsområdet udvikle og danne børn i trygge omgivelser med et læringsmiljø, som støtter op herom. Det pædagogiske personale skal yde omsorg og tilrettelægge en pædagogisk tilgang, som både støtter det enkelte barns udvikling og samtidig udvikler og sikrer hele det pædagogiske læringsmiljø.

Dette sætter fokus på de individuelle faglige kompetencer. Disse faglige kompetencer udvikles og trænes i et læringsmiljø med høj feedbackkultur. Derfor bliver feedbackkulturen helt central i arbejdet og stiller krav til det pædagogiske personales kompetencer til at give og modtage feedback, som et psykologisk værktøj til at øge sin kommunikative kompetencer.

Formålet med dette uddannelsesforløb på to moduler, er at træne og udvikle medarbejdernes kommunikative kompetencer indenfor tre hovedområder; 1) skabelsen af feedbackkultur mellem kollegaer og til forældre, 2) konflikt- og følelseshåndtering med børn og 3) skabelse af et læringsmiljø der tydeligt kommunikere den pædagogiske tilgang.

 

Kursisterne vil igennem uddannelsesforløbet få viden og indsigt i disse tre hovedtemaer. Der vil gennem kompetenceudviklingen blive arbejdet med teori og praktiske øvelser, så medarbejderne opnår de givende kompetencer til at handle selvstændigt og i et arbejdsfællesskab.

Kompetence – uddannelsensdesign

Kompetenceudviklingen strækker sig over 10 måneder fra april 2020 til jan 2021. Varigheden og kontinuiteten i kompetenceudviklingen er designet med viden om, at reel kompetenceudvikling kræver tid til faglig fordybelse og afprøvning i praksis. Dette er netop vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og afprøvning over tid, som skaber et øget kompetenceniveau.

Kompetenceudviklingen er opdelt i to moduler. Hvert modul vil bestå af:

 • 2 uddannelsessessioner
  • Formel undervisning og faciliteret læringsprocesser
 • 2 gruppecoaching og praksisudviklingsdage
  • Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse.
  • Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

Udbytte

Den enkelte deltagers udbytte vil falde i følgende hovedområder.

 1. Opdateret viden på børneområdet ift. Lovgivning, kommunale tiltag, forskning mm.
 2. Viden og øvelser om kommunikationens betydning for samarbejdet
 3. Få teoretisk viden om feedback og feedforward
 4. Praktisk træning i feedback og lytte teknikker til at fremme en feedbackkultur
 5. Psykologisk indsigt i organisationsudvikling og kobling mellem teoretisk og praktisk udvikling
 6. Viden og kompetencer til at forstå børns socio-emotionelle udvikling, samspil og konflikter
 7. Viden om de fysiske læringsmiljøers kommunikative betydning for børn og voksne
 8. Kunne give faglige sparring og støtte til kollegaer

 

Tidsplan

Modul 1: Feedback, følelseshåndtering og praksisudvikling

Tidsforløb Kompetenceelement Tema
April d.18 Uddannelsessession Feedbackkultur: Hvordan får vi feedbacken til at blive en del af hverdagen?
Maj/juni Gruppecoaching stuevis og praksisudvikling

 

Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

August Uddannelsessession Følelseshåndtering: Hvordan håndterer vi og støtter vi børnenes socioemotionelle udvikling?
September Gruppecoaching stuevis og praksisudvikling

 

Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

 
Modul 2: Kommunikation i konflikthåndtering og i det fysiskelæringsmiljøer

 

Oktober Uddannelsessession Konflikthåndtering: Hvordan håndterer vi konflikter, både mellem børn og kollegaer?
November Gruppecoaching stuevis og praksisudvikling

 

Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

December d.12 Uddannelsessession Fysisklæringsmiljø: Hvordan indretter vi stuerne som et læringsmiljø, hvor børnene tydelig ved hvad man kan?
Januar 2021 Gruppecoaching stuevis og praksisudvikling

 

Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

 

Leverance & prisoverslag

HR7 erhvervspsykologi v. Chefkonsulent Sebastian Damkjær-Ohlsen leverer undervisning og undervisningsmaterialer. Mail: sdo@hr7.dk; tlf 60179955

Prisen pr. modul pro persona er kr. 7.250, – ekskl. moms.