Udvikling af fritidspædagogisk praksis

Kompetenceudviklingsuddannelse for pædagogiske medarbejdere

Med udgangspunkt i de specifikke faglige krav der stilles til de pædagogiske medarbejdere på fritidsområdet, udbydes dette målrettede kompetenceudviklingsforløb.

Kerneopgaven på fritidsområdet handler om at udvikle børn i trygge relationer og samtidig skabe rammer for, at børnene i stadig højere grad kan indgå i sunde fællesskaber med andre børn. Forskningen på området peger på, at fritidsinstitutioner af høj kvalitet netop handler om i hvor høj grad, de pædagogiske ansatte har viden om børns udvikling, og hvordan den konkret sættes i spil i arbejdet med børnene. Derfor er der i kompetenceudviklingen indbygget et modul, som giver viden og indsigt i børns kognitive og socialeudvikling, hvilket netop er forudsætningen for at indgå i en virkefuld og udviklende relation med børnene.

Kompetenceudviklingens første modul er rettet mod fællesskaber og leg, da det er denne kontekst, som er børnenes første møde efter en sommerferie. Det er i legen og fællesskabet, at trivslen, læringen og udviklingen finder sted, hvis det vel og mærket er et sundt fællesskab. Social udsathed opstår bl.a. når børn ikke i tilstrækkelig grad bliver inkluderet eller finder på social acceptable måder at deltage i fællesskaber på. Derfor sigter dette modul på at skabe viden, indsigt og handlekraft til at invitere til lege og fællesskaber.

Sidste modul har til hensigt at skabe viden og pædagogiske kompetencer til at etablere et læringsmiljø, både for børn og voksne. Modulet har formålet at give grobund for, at den tilegnede viden også forankres i læringsmiljøet både for børn og kollegialt. Der tages fat på både de pædagogiske og organisatoriske mekanismer, som kan føre til pædagogisk kvalitet.

Kompetence – uddannelsens design

Kompetenceudviklingen strækker sig over 7 måneder fra september 2021 til marts 2022. Kompetenceudviklingen er designet ud fra medarbejdernes eksisterende viden og kompetenceniveau.

Det samlede kompetenceudviklingsforløb er bygget over tre moduler;

 1. Børnefællesskaber og leg
 2. Børns neuro- og emotionelle udvikling
 3. Læringsmiljø og forankring

Kompetenceudviklingen vil tage form af oplæg, gruppearbejde, øvelser og praksisudvikling. Det er netop vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og afprøvning som kan sikre, at viden, kompetencer og færdigheder og kontekst bliver samtænkt.

Hvert kompetenceudviklingsmodul består af:

 • 2 uddannelsessessioner
  • Formel undervisning og faciliteret læringsprocesser
 • Praksisudvikling
  • Hver kursist får praksisnære opgaver, som de selvstændigt skal arbejde med mellem uddannelsessessionerne.

Udbytte

Den enkelte deltagers udbytte vil falde i følgende hovedområder:

 1. Viden og indsigt i forståelsen af børns leg, samt hvordan denne kan understøtte den konkrete pædagogik
 2. Indsigt i de sociale og psykologiske forståelser af børns fællesskaber, samt hvilke pædagogiske handlemetoder der er til at inkludere mere udsatte børn
 3. Viden om børns neuro- og emotionelle udvikling, som en måde at forstå og møde børnene på
 4. Kompetencer og indsigt i metoder til at skabe trygge og udviklende relationer mellem børn og voksne
 5. Viden og kompetencer til at forstå børns samspil og konflikter
 6. Organisatorisk indsigt og kompetencer til at forankre ny viden i den eksisterende hverdag
 7. Viden om børn og voksnes læringsmiljø, samt perspektiver på hvordan disse skabes og opretholdes i praksis
 8. Kunne give faglig sparring og støtte til kollegaer

Tidsplan

Modul 1 Børnefællesskaber og leg:

 • Afholdes i september/oktober 2021

Modul 2 Børns neuro- og emotionelle udvikling

 • Afholdes i januar og februar 2022

Modul 3 Læringsmiljø og forankring

 • Afholdes i marts 2022

Uddannelsens pris

HR7 erhvervspsykologi’s Partner og Chefkonsulent Sebastian Damkjær-Ohlsen leverer undervisning og undervisningsmaterialer.

 • Prisen pr. modul pr. person er 2.150, – kr. for FOA ansatte. Heraf 3 moduler til en pris på 6.450, – kr. pr. person i alt.