Kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejdere

Med udgangspunkt i de specifikke faglige krav der stilles til de pædagogiske medarbejdere, udbydes dette målrettede kompetenceudviklingsforløb.

Landets dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven arbejde med de pædagogiske læreplaner. Den nye styrkede pædagogiske læreplan, der er vedtaget i 2019, udstikker den lovmæssige retning på dagtilbudsområdet og stiller et krav om indhold og tilbud til børnene. Dette fordrer et nyt kompetenceniveau for, at alle pædagogiske ansatte kan levere og leve op til den nye læreplan.

En af de helt centrale kompetenceområder i nutidens pædagogiske arbejde er evnen til at kunne evaluere sin pædagogiske praksis, både selvstændigt og i et faglige arbejdsfællesskab. Behovet for selvevaluering opstår, når rammerne i nye lovgivning sigter på et læringsniveau fremfor et ellers resultatniveau. Hermed er det medarbejdernes kompetence til at evaluere sig selv løbende og den effekt det pædagogiske arbejde har for børnene.

Hermed er formålet både at klæde kursisterne på til de nye krav og give dem et kompetenceløft, hvad angår det pædagogiske arbejde med børn og deres udvikling og ligeledes give dem indsigt i evalueringsmetoder og forandringsteori i et praksisperspektiv.

Kompetenceudviklingen konstrueres som et forløb, hvor formelt indhold og kollegialsparring og supervision trænes som en vekselvirkning.

Kompetenceuddannelsen vil tage udgangspunkt i disse hovedtemaer:

 • Pædagogisk psykologisk viden om børns trivsel, læring og udvikling
 • Evaluerings-metoder
 • Strategi og handlinger
 • Kollegialsparring
 • Forandrings-teori
 • De styrkede pædagogiske læreplaner

Kompetence – uddannelsens design

Kompetenceudviklingen strækker sig over 6 måneder fra august 2020 til marts 2021. Kompetenceudvikling er designet ud fra medarbejdernes eksisterende viden og kompetenceniveau.

Det samlede kompetenceudviklingsforløb er bygget over to moduler; Forandring af pædagogisk praksis og Evalueringsstrategi og kultur.

Gennem kompetenceudviklingen vil der blive arbejdet med teori og praksisøvelser, så medarbejderne opnår de givende kompetencer til at handle selvstændigt og i et arbejdsfællesskab. Dette er netop vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og afprøvning over tid, som skaber et øget kompetenceniveau.

Hvert kompetenceudviklingsmodul består af:

 • 3 uddannelsessessioner
  • Formel undervisning og faciliteret læringsprocesser
 • 3 gruppecoaching og praksisudviklingsdage
  • Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse.
  • Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

Udbytte

Den enkelte deltagers udbytte vil falde i følgende hovedområder:

 1. Opdateret viden på børneområdet ift. Lovgivning, kommunale tiltag, forskning mm.
 2. Teoretisk viden og tilgange til evaluering
 3. Udarbejdning af evalueringsmodel, som grundlæggende for arbejdet
 4. Viden og indsigt i strategi og forandringsteori
 5. Teoretisk som praktisk viden til at kunne analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i praksis
 6. Pædagogisk psykologisk viden om børns trivsel, læring og udvikling i relation til den styrkede pædagogiske læreplan
 7. Psykologisk indsigt i organisationsudvikling og kobling mellem teoretisk og praksisudvikling
 8. Kunne give faglige sparring og støtte til kollegaer
Tidsforløb

 

Kompetenceelement Tema og indhold
Modul 1: Forandring af pædagogisk praksis
August

 

Uddannelsessession Pædagogisk læreplan og pædagogiske handlinger:

Viden og indsigt i strategi og levede handlinger.

Hvordan skabe fælles handling med afsæt i den pædagogiske læreplan

August Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Oktober

 

Uddannelsessession Kommunikation og samarbejde

Kommunikation og samarbejde om forandringer i et organisationspsykologisk perspektiv

Oktober Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

November

 

Uddannelsessession Hvordan udleves læreplanen i den pædagogiske praksis?

Aftenen vil tage udgangspunkt i, hvordan læreplanen efterleves konkret i praksis, samt hvilke kommunikative aftaler der skal laves.

November Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Modul 2: Evalueringsstrategi og kultur

 

Januar Uddannelsessession Evalueringsstrategi

Der vil blive arbejdet med udvikling af en evalueringsmodel for den pædagogiske praksis

Januar Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Marts Uddannelsessession Evalueringskultur og professionel refleksion

Formelle og uformelle evalueringsteknikker

Marts Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

April Uddannelsessession Evalueringsmodeller og forandringsledelse
April Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Leverance & prisoverslag

HR7 erhvervspsykologi v. Chefkonsulent Sebastian Damkjær-Ohlsen leverer undervisning og undervisningsmaterialer.

Prisen pro persona er 14.700, – kr. + moms.