Lisbet Tuxen, kommunikationsmedarbejder, HR7

Fælles fokus på ledelsesopgaven

Konkrete værktøjer til et mere optimalt samarbejde med forældrerepræsentanterne, et skærpet fælles fodslag i ledelsesteamet, og strategisk overblik over det kommende års store udfordringer i forhold til ledelsesopgaven. Sådan opsummerer ledelsen på Engskolen i København deres udbytte af HR7’s ledelsescoaching.

Engskolen stod i foråret med et helt konkret behov. Ledelsen ønskede at styrke samarbejdet med forældrerepræsentanterne og fik bevilliget et coachingforløb med erhvervspsykolog Cristian Lima fra HR7.

Konkrete værktøjer til bedre samarbejde

”Coachingforløbet havde som udgangspunkt det helt klare sigte at styrke samarbejdet med forældrerepræsentanterne. Det fik vi undervejs rigtig godt styr på, og det har efterfølgende vist sig, at den indsigt og de værktøjer, vi har fået, rent faktisk virker. Vi er helt klart blevet bedre til at håndtere samarbejdet”, siger skoleleder Susanne Brinkø.

Klar retning

”Men forløbet har også udviklet os som ledelsesteam. I den individuelle coaching fik vi hver især sat ord på, hvad vi er optaget af som ledere. Det viste sig, at vi faktisk i udgangspunktet var forskellige steder uden at have gjort os det klart. Den viden har været meget brugbar”, siger Susanne Brinkø.

Som opfølgning på den individuelle coaching blev der gennemført et par coachingseancer af det samlede ledelses-team.

”Gruppecoachingen blev brugt på at få pejlet os ind på, hvad vi skal sammen som ledelse. Bevidstheden om vores forskellige udgangspunkter har gjort det nemmere at få rettet ind på, hvad der skal være den fælles retning for ledelsesarbejdet fremadrettet”, siger Susanne Brinkø.

Videndeling

Et af de temaer, coachingen har fået sat fokus på, er videndeling. ”Når man kun er tre i ledelsesgruppen er der en vis fare for, at man dropper den mere formaliserede mødestruktur og i stedet udveksler information ad hoc. Vi gik alle med et billede af, at vidensniveauet i ledelsesteamet var det samme, men coachingen afslørede, at vi rent faktisk var ret asynkrone, når det kommer til information. Det har vi fået taget godt fat i og lavet nogle aftaler om, hvordan vi kan blive bedre til at formalisere videndeling og sikre, at alle har adgang til de informationer, som er nødvendige for et fælles fodslag”, siger Susanne Brinkø.

Overblik over ledelsesopgaverne

Et andet tema, som kom frem i forbindelse med gruppecoachingen, handlede om at få overblik og retning på ledelsesopgaven i forhold til de mange forandringer på skoleområdet, som det nye skoleår 13/14 byder på: en ny lærertidsaftale, der skal implementeres, en skolereform og en specialundervisningsreform, der kræver pædagogisk nytænkning, en total ombygning af skolen, hvor bygningerne skal under-støtte den pædagogik, der praktiseres osv.

”Vi har selvfølgelig gjort os mange tanker om de forandringer, vi står overfor, og de udfordringer, der ligger i dem. Men da vi begyndte at tale struktureret om, hvordan vi griber det hele an, viste det sig også her, at vi havde forskelligt fokus og forskellige opfattelser af, hvordan vi skulle håndtere forandringerne”, siger souschef Maria Bælum.

”For eksempel havde vi på det helt lav-praktiske plan forskellige billeder af, i hvilken rækkefølge, vi skulle gøre hvad”, siger Maria Bælum. Denne indsigt resulterede i, at ledelses-teamet sammen med Cristian Lima har arbejdet med at få overblik over de fremtidige ledelsesopgaver og prioriteret dem i rækkefølge.

”Vi har fået lavet en tavle, som giver overblik over ledelsesopgaverne. Det overblik havde vi formentlig også fået uden hjælp fra en coach, men vi har fået tunet og målrettet processen, så den er blevet meget mere effektiv”, siger Susanne Brinkø og fortsætter: ”Vi har også fået gennemdrøftet og sat fælles billeder på, hvad der ligger i de enkelte opgaver. Det er naturligvis ikke alt, man kan planlægge, fordi vi opererer med mange ubekendte. Men vi har fået en bedre fælles forståelse af, hvordan man kan planlægge, når man ikke ved, hvad der kommer. Det betyder, at der er ro på her ved skoleårets start”.

Coaching er en værdifuld metode til at blive klogere på sig selv, udvikle kompetencer eller komme til en afklaring i komplekse beslutningsprocesser. Erfarne ledere kan desuden bruge coaching som et tidsbesparende alternativ til fortsat lederuddannelse.

Strategisk ledelse

I forlængelse af arbejdet med at strukturere ledelsesopgaverne, har ledelsesteamet også fået taget fat på den mere strategi-ske opgave, der ligger i, at få personalet helskindet igennem et år med mange og store forandringer.

”Vores væsentligste ledelsesopgave er at gøre lærergruppen robust over for de mange forandringer. Vi skal ved næste skoleårs start stå med en lærergruppe, som trives, og som føler ejerskab til de mange forandringer. Noget af det, Cristian Lima har fået os til at reflektere over i den forbindelse, er niveauet for medarbejder-inddragelse”, siger Susanne Brinkø.

”Coachingen har sat fokus på vigtigheden af at have en fælles identitet. Jo mere sikker, man er i sin egen identitet, jo bedre bliver man til at møde det nye med åbne arme. Vi arbejder derfor nu med kernefor- tællingen, som alle gerne skulle kunne relatere sig til. Vi har bl.a. igangsat en stafet, hvor lærerne på skift skriver ”Det bedste af det bedste – en fortælling om Engskolen”, siger Susanne Brinkø.

En personlig træner

”Ledelsescoaching har været som at få en personlig træner, hvor aktiviteterne er skræddersyede til ens team”, siger Susanne Brinkø. Og Maria Bælum supplerer: ”En stor fordel ved det coachingforløb, vi har været igennem, har været, at coachen ikke har ageret som en traditionel coach, men også har tilladt sig at have meninger og holdninger til vores ledelsespraksis. Det betyder, at vi har haft noget at spille op ad i stedet for at skulle opfinde det hele selv”.

Selv om forløbet kun har bestået af få coachingseancer, er begge ledere enige om, at udbyttet har været stort. ”Det behøver ikke at være så forkromet. Vi har oplevet, at vi lynhurtigt har fået indkredset nogle væsentlige problemstillinger, som vi så selv har kunnet gå i dybden med efterfølgende. Coaching strukturerer og målretter dialogen i temaet, så man bliver skarpere på ledelsesopgaven og skærer en masse hjørner rent tidsmæssigt”, siger Susanne Brinkø.