Lisbet Tuxen, kommunikationsmedarbejder, HR7

Fagligheden blomstrer når teamet fungerer

“Forløbet har mindet mig om, hvorfor jeg blev lærer”. Sådan sammenfatter Carsten Bo Mortensen sit udbytte af et udviklingsforløb, faciliteret og designet af HR7, han og kollegerne på Lillerød Skole har gennemgået.

Skoleledelsen ønskede at styrke teamsamarbejdet på skolen og indgik et samarbejde med erhvervspsykolog Rudolf Kjeldsen fra HR7. I stedet for kun at fokusere på teamudvikling, blev forløbet designet, så teamudviklingen blev tænkt sammen med den pædagogiske udvikling og arbejdet med at inkludere børn med særlige behov i undervisningen.

”Den helt store styrke ved dette forløb har været, at faglig udvikling og teamudvikling har været flettet sammen hele vejen igennem. Vi har fået nogle metoder til at arbejde struktureret og målrettet med begge dele,” siger Carsten Bo Mortensen, som er udskolingslærer på Lillerød Skole.

Mere analyse og færre skud fra hoften

”Som lærer er man meget handlingsorienteret. Vi bliver hele tiden stillet til regnskab for, hvad der nu skal ske. Det betyder, at vi er rigtig gode til at finde løsninger. ’Og hvad gør vi så ved det?’ Det er nærmest en livsstil at tænke sådan. Men måske er vi ikke så gode til at stoppe op og reflektere over, om der kunne være andre løsninger og andre teoretiske måder at angribe en problemstilling på,” siger Carsten Bo Mortensen.

“Vi har gennem forløbet arbejdet med metoder og modeller, som tvinger os til at blive meget længere i refleksions- og analysefasen. Det har været meget givende, for vi glemmer tit i dagligdagen, at en god analyse også giver nogle bedre og mere nuancerede løsninger. Jeg har set mange pædagogiske udviklingstiltag tidligere, men det her forløb er i særklasse det, der har givet de bedste redskaber til at rykke samlet som skole. Forskellen er den metodiske tilgang og graden af systematik”, siger Carsten Bo Mortensen.

Han bakkes op af sin kollega, Lise Nørskov. Også hun synes, at forløbet har styrket lærerstabens evne til i et fælles forum at gøre sig pædagogiske overvejelser på en struktureret og målrettet måde.

”Vi er nok ikke længere så hurtige til at gå i løsningsmode. Ved at gå metodisk og systematisk til værks kommer man gennem nogle helt andre tankerækker, end man er vant til,” siger Lise Nørskov, som også er lærer i udskolingen på Lillerød Skole.

Teamudvikling styrker pædagogikken

I startfasen blev alle årgangsteams sat til at formulere et pædagogisk projekt. Samtidig skulle teamet formulere, hvad de gerne ville udvikle som team. Lise Nørskovs team besluttede at udforske, hvordan de kan lære eleverne at blive bedre til at arbejde i grupper.

”Det handler i høj grad om at få eleverne til at kunne se værdien i at samarbejde. Det skal give mening. For at kunne lære eleverne det, skal vi som lærerteam være i stand til selv at reflektere over egne roller og værdier. Fx har vi brugt tid på at skabe fælles billeder af, hvad det gode gruppearbejde er. Det kan være svært at blive enige om, men her er det en stor hjælp at gå metodisk til værks og bruge nogle redskaber til at skabe fælles sprog og fælles forståelse,” siger Lise Nørskov.

I Carsten Bo Mortensens team har lærerne arbejdet med at overdrage en årgang fra mellemskole til udskoling. ”Når vi overdrager en årgang, trækker vi på vores praktiske erfaring. Det fungerer sådan set fint. Men har vi egentlig reflekteret over vores pædagogiske praksis og samarbejdsform? I projektet har vi eksperimenteret med forskellige scenarier. Det betyder, at vi nu har et meget bedre grundlag for at udvikle en procedure, der er pædagogisk velbegrundet,” siger Carsten Bo Mortensen.

Forløbet er designet og faciliteret af Rudolf Kjeldsen, Partner i HR7. Det består af fire workshops og en pædagogisk weekend for alle lærere. Derudover er afholdt en række møder med tovholderne. Tovholderne fra hvert team har været med til at understøtte processen og sikre, at teamet er i stand til at bruge metoder og modeller fremadrettet.

Kompetenceprofiler på alle

Teamsamarbejde forudsætter et godt kendskab til hinanden og til teamdynamikker. Derfor har et led i teamudviklingen været at øge kendskabet til egne og andres kompetencer. Derudover har der været plads til at udforske, hvilke værdier og forståelser, der ligger til grund for den enkeltes præferencer og handlemåder i det pædagogiske arbejde.

”Vi har fået et bedre indblik i hinandens forskelligheder og også, hvor der er sammenfald i måder at tænke og arbejde på. I mit team kunne vi pludselig se, at vi er flere, der trives bedst med struktur. Det giver nogle udfordringer i forhold til mennesker, der trives bedre i kreativt kaos. Men ved at få sat fokus på det, bliver man meget bedre til at udnytte hinandens styrker. Man finder også ud af, hvilke kompetencer man mangler i teamet,” siger Lise Nørskov.

Brug metoder på udvalgte projekter

Begge lærere er enige om, at de metoder og modeller, de har lært at bruge, er velegnede til udvalgte projekter.

”I en ideel verden burde man bruge dem på alle projekter. I den virkelige verden er der ikke tid til at gå i dybden hver gang. Men vi er i lærergruppen enige om, at vi fremadrettet skal udvælge nogle projekter hvert år, hvor vi bruger metoderne til refleksion og fordybelse. Det er meget givende og minder én om seminarietiden, hvor man havde tid og mulighed for at komme helt ned i den pædagogiske grundsubstans. Det er jo den interesse, der gør, at man vælger at blive lærer,” siger Carsten Bo Mortensen.

Artiklen blev bragt i folkeskolen.dk i januar 2013.