Nanna Schultz, Konsulent, HR7 og Malaika Thomsen, konsulent, HR7

Hvordan kan HR7 hjælpe en konkurrenceudsat folkeskole?

Folkeskolen er i hård konkurrence, så hvordan styrker vi den og skaber et forspring for den enkelte skole? Direktør Cristian Lima forklarer her, hvordan HR7, gennem analyse, involvering og kompetenceudvikling, kan bidrage til styrket strategi og ledelse i folkeskolerne.

”Dagens og morgendagens folkeskole er konkurrenceudsat. Den er i konkurrence med de lokale privatskoler, og den er i konkurrence med andre folkeskoler i kommunen.” Sådan udtaler direktør i HR7, Cristian Lima, om folkeskolens fremtidsudsigter. Cristian har arbejdet med børne- og ungdomsområdet på kommunalt plan i knap 30 år, og i HR7 arbejder han blandt andet med afklaringsforløb for lederaspiranter, særligt på skoleområdet.

HR7 arbejder med en række opgaver, der kan medvirke til at styrke ledelse og strategi. Vi udfører en imageanalyse og selvevaluering, vi faciliterer en dybere involvering mellem skole og familier, og vi hjælper med at udvikle bæredygtige strategiprocesser, der styrker den pågældende skoles kompetencer samt udviklingen af disse.

Cristian fortæller: ”Først og fremmest går vi ind og stiller spørgsmål som: Hvem vælger vores skole fra og hvorfor? Hvilket image har vi i lokalområdet? Hvad er vores selvbillede og identitet og hvordan matcher det med det billede, andre har af skolen? Hvordan bliver vi mere attraktive for områdets familier?”

Ledelsesteamet på Ellebjerg Skole i Københavns Kommune har gennemgået forløbet med HR7. Leder Anne Gudrun Bergkvist Graah fortæller: ”Jeg oplevede HR7 som utroligt velforberedt og kvalificeret. De var spot on i imageanalysen med gode nedslag og handlingsanvisninger.”

I arbejdet med denne imageanalyse og selvevaluering er vi i HR7 inspireret af særligt netværksstyring og antropologisk metoder. Processerne tilrettelægges således, at der skabes ejerskab i ledelsen, på skolen og blandt væsentlige interessenter.

”Jeg var helt nyansat som leder på det tidspunkt, og jeg brugte imageanalysens fokuspunkter som rettesnor for mit strategiske arbejde, særlig i forhold til at skabe en ny fortælling om vores skole. Jeg har fulgt alle anvisninger i imageanalysen, og mange af anvisningerne er nu implementeret”, fortæller Anne Gudrun Bergkvist Graah.

Dernæst er en involvering i dybden nødvendig for at skabe samspil og forståelse mellem skolen og familierne. ”Folkeskolens status som ’vores skole’ er truet af en række overordnede udviklinger i samfundet. Denne bevægelse kan ikke skrues tilbage, så der er behov for at arbejde systematisk med etablering af de stærkest mulige relationer til områdets familier – skolens potentielle kunder”, fortæller Cristian.

Denne dybe involvering kan HR7 hjælpe med at designe og iscenesætte med balance og respekt for både skolens traditioner og familiernes håb og bekymringer.

Sidst, men ikke mindst, faciliteres strategiprocesser der kan være med til at stille spørgsmål som: Er vi på rette vej, og udnytter vi vores potentiale? HR7 sikrer, at disse strategiprocesser og arbejdet med udvikling af resultatfokus altid knyttes til organisationen og dennes kompetenceudvikling. Her er en kvalitetsrapport, en udviklingskontrakt eller lignende ofte et godt udgangspunkt.

”Vi anvender kendte modeller og arbejdsformer, og kobler dem med vores dybe kendskab til folkeskolen, den eksisterende kultur og vores blik for nødvendig udvikling”, afrunder Cristian.