26/10/2023

Kan mindfulness mindske arbejdsrelateret stress?

Stress, angst og mistrivsel er blevet en uundgåelig udfordring i det danske erhvervsliv, og trods virksomheder stiller psykologer, coaches og sundhedsprogrammer til rådigheder for deres medarbejder, synes der fortsat at være lang vej igen. Imellemtiden har flere vendt blikket mod mindfulness i håndteringen af mental mistrivsel – ikke kun i privaten, men i lige så høj grad på arbejdsmarked. I denne artikel stiller vi skarpt på hvad mindfulness egentlig er, og hvorfor det med fordel kan indtænkes som en central del af virksomheders sundhedsfremmende initiativer.

De seneste år er der kommet en stigende opmærksomhed på stress, angst og mental mistrivsel, men hvor det tidligere har været et emne, der blev håndteret i privaten, har debatten bevæget sig mere og mere ind på det danske arbejdsmarked. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen er hver fjerde dansker ramt af stress, og antallet af stress-relaterede sygemeldinger stiger støt. Denne stigning har desværre placeret Danmark øverst på listen som det nordiske land, der oplever den største grad af arbejdsrelateret stress.

I mellemtiden har mindfulness vundet indpas som en effektiv måde at reducere disse udfordringer på. Ved at integrere mindfulness-praksis på arbejdspladsen får medarbejderne redskaber til at håndtere stress, forbedre mental velvære og øge modstandsdygtighed over for arbejdsrelateret pres. Desværre er mindfulness for mange stadig en misforstået praksis, hvorfor det sjældent bliver anerkendt som passende eller relevant i erhvervslivet. Nogle af de mest almindelige fordomme inkluderer tanker om, at det som en religiøs eller spirituel praksis, som for mange kan være vanskeligt at forholde sig til – særligt som et værktøj, der kan bruges i professionelle sammenhænge.

I virkeligheden kan mindfulness dog koges ned til ét enkelt ord: opmærksomhedstræning. Mange tror fejlagtigt, at mindfulness og meditation fra start kræver ekstrem koncentration og opgiver, når de oplever, at de ikke kan tømme hovedet for tanker. Men det er her, det går galt. Mindfulness handler nemlig ikke om at sidde i skrædderstilling, chante ‘ohm’ og tømme hovedet for tanker. Mindfulness sigter ganske kort mod en øget bevidsthed, nærvær og mentalt velvære. Over tid vil mindfulness være en effektiv teknik, der bedrer koncentrations- og opmærksomhedsevnen, da regelmæssig praksis øger bevidstheden om tankemønstre og evnen til at bringe fokus tilbage, når vi bliver distraheret af vores omgivelser eller tanker. Mindfulness fungerer altså nøjagtigt, som når vi træner vores muskler eller træner op til et maraton. Derfor vil vores hjerner heller ikke blive til en supercomputer efter tre sessioner – men det er IKKE fordi, det ikke virker, eller at man gør det forkert. Ligesom alt andet, kræver mindfulness tid, tålmodighed og regelmæssig træning – samt en forståelse for det egentlige formål. Kan mindfulness mindske arbejdsrelateret stress?

Så hvorfor er mindfulness relevant for virksomheder, og hvordan kan det medvirke til at mindsker stress og angst? 

Udover at øge koncentrationsevnen og gøre os mere nærværende, er mindfulness et effektivt forebyggelsesredskab mod blandt andet stress og angst. En regelmæssig praksis vil øge bevidstheden om egne grænser og behov, hvilket gør det lettere at undgå overbelastning. Således vil man bedre selv kunne identificere tidlige tegn på stress, og træffe proaktive beslutninger, før det går galt.

Fra et fysiologisk perspektiv reducerer mindfulness de fysiske og mentale reaktioner på stress, hvilket inkluderer lavere hjertefrekvens, blodtryk og produktion af stresshormoner som kortisol. Samtidig udvikler mindfulness en mere positiv selvfølelse og mindsker selvkritik, hvilket igen mindsker følelsen af stress og angst. Kan mindfulness mindske arbejdsrelateret stress?

Mens flere og flere virksomheder stiller psykologer og fornemme sundhedsforsikringer til rådighed for deres medarbejdere, fungerer disse ofte først efter ulykken er ude. Mens dette også er et vigtigt element i bekæmpelsen af psykisk mistrivsel, så er mindfulness ikke kun en reaktiv løsning på stress, men i lige så stor grad – hvis ikke større – en proaktiv metode til at forebygge stress.

Der er derfor mange fordele ved at gøre mindfulness til en central del af virksomheders sundhedsfremmende programmer, hvorfor det er helt essentiel med initiativer, der understøtter mindfulness som en uundværlig del af kulturen på en arbejdsplads.

Så hvordan kan en virksomhed introducere sine medarbejdere for mindfulness og implementere initiativer, der understøtter regelmæssig praksis? 

Først og fremmest er det nødvendigt at skabe en bevidsthed om mental sundhed og de fordele mindfulness bringer med sig. Dette kan opnås gennem workshops og informationsmøder, hvor medarbejderne opfordres til at reflektere over deres mentale sundhed samt få større indsigt i, hvad mindfulness egentlig er – og dermed reducere den ‘hokus-pokus’ opfattelse, der desværre stadig dominerer. Centralt er også ledelsens engagement og deltagelse i mindfulness-initiativer for at signalere vigtigheden af mental trivsel. Dette sender ligeledes et budskab til hele organisationen om, at ledelsen prioriterer medarbejdernes mentale sundhed.

Yderligere er implementeringen af formelle mindfulness-programmer på arbejdspladsen, såsom træningskurser og workshops, også afgørende. Dette giver medarbejdere mulighed for at lære og praktisere mindfulness-teknikker under vejledning. Virksomheder kan også etablere områder på arbejdspladsen, hvor medarbejderne kan finde ro til korte mindfulness-øvelser eller tage en pause fra stressende situationer. Dette giver dem mulighed for at blive mentalt genopfrisket og vende mere fokuserede tilbage til arbejdet. Kan mindfulness mindske arbejdsrelateret stress?

Endelig vil adgang til mindfulness-apps og online-ressourcer gøre det muligt for medarbejderne at praktisere mindfulness i deres eget tempo og i overensstemmelse med deres skema.

For at sikre succes er det afgørende med regelmæssig opfølgning og evaluering af effekten af mindfulness-programmer. Feedback fra medarbejdere bør indsamles, og programmerne bør tilpasses i overensstemmelse med medarbejdernes feedback.

Vigtigst af alt skal mindfulness være en vedvarende del af virksomhedens kultur – ikke blot et midlertidigt tiltag. Ved at opretholde engagement og regelmæssighed kan virksomheder skabe et arbejdsmiljø, der favner om mental sundhed og generelle trivsel. På denne måde kan mindfulness blive en vigtig brik i skabelsen af et sundere og mere produktivt arbejdsmiljø i Danmark, der ikke giver os førstepladsen i arbejdsrelateret stress i Norden.

Kilder: